Κροατία: Οι επιχειρηματίες προτείνουν στοχευμένες δράσεις για την ανάκαμψη του ιδιωτικού τομέα

Κροατία: Οι επιχειρηματίες προτείνουν στοχευμένες δράσεις για την ανάκαμψη του ιδιωτικού τομέα

Η Ένωση Glas Poduzetnika (UGP), γνωστή και ως το Οικονομικό Συμβούλιο της Κροατίας, ανακοίνωσε την εξέταση του τρέχοντος Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε συνέντευξη Τύπου, με στόχο να επιστήσει την προσοχή της κυβέρνησης στην πιεστική κατάσταση στην Κροατία που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομία και την κοινωνία της χώρας συνολικά.

«Θέλαμε να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα και να βοηθήσουμε την Κροατική κυβέρνηση στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης, προκειμένου να αποφευχθεί το σενάριο κρίσης του 2009, από το οποίο η Κροατία χρειάστηκε έξι χρόνια για να ανακάμψει. Δυστυχώς, η κροατική κυβέρνηση δεν θέλει να συμπεριλάβει κοινωνικούς εταίρους στις διαπραγματεύσεις και αγνοεί την πραγματική κατάσταση της οικονομίας,» αναφέρει το δελτίο τύπου.

Εμπειρογνώμονες από το Οικονομικό Συμβούλιο Glas Poduzetnika έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για την ανάκαμψη της κροατικής οικονομίας από τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19. Όπως έχει ήδη επισημανθεί σε πολλές περιπτώσεις, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν θα διαθέσει αρκετά κεφάλαια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο, με τη σειρά του, θα αντανακλά αρνητικά την οικονομία της Κροατίας. Το Οικονομικό Συμβούλιο ανέλυσε επομένως τα αποτελέσματα τόσο εγχώριων όσο και ξένων επιστημονικών ερευνητικών εγγράφων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κρατικής στήριξης που παρέχεται στις επιχειρήσεις για ανάπτυξη και ανάκαμψη μετά από κρίσεις.

«Η ανάλυση των μέτρων ανάκαμψης που ελήφθησαν από άλλες παγκόσμιες οικονομίες καταδεικνύει ότι η πλειονότητα των χωρών έχει κατευθύνει μεγαλύτερα ποσά από τα πακέτα υποστήριξής τους σε εκείνες τις επιχειρήσεις (τομείς) και τους πολίτες που έχουν πληγεί περισσότερο. Θα ήταν σκόπιμο για την Κροατία να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της ΕΕ με παρόμοιο τρόπο, καθώς αυτός είναι ο τρόπος για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης. Ωστόσο, η κροατική κυβέρνηση επέλεξε μια προσέγγιση αντιγραφής/επικόλλησης έργων ανακύκλωσης από το Κυβερνητικό Πρόγραμμα 2020-2024 και την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2030, έργα που θα είχαν χρηματοδοτηθεί ανεξάρτητα από την πανδημία. Το τρέχον Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επικεντρώνεται κυρίως σε έργα που διεκπεραιώνονται από κρατικές και τοπικές αρχές, έργα με χαμηλή και μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων (ή ακόμη και αρνητική), κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον γενικό στόχο μιας γρήγορης ανάκαμψης. Η έρευνα καταδεικνύει ότι αυτοί οι τύποι επενδύσεων αποφέρουν αρνητική απόδοση της επένδυσης,» λέει το UGP.

Επιπλέον, τονίζεται ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προτείνει τη διάθεση 54% των κονδυλίων για την οικονομία και 46% για τις «μεταρρυθμίσεις» του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, το 54% των κονδυλίων που διατίθενται για την οικονομία περιλαμβάνει πόρους για έργα επεξεργασίας λυμάτων, έργα διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και έργα οδικών κατασκευών και υποδομών μεταφορών, που συνεπάγονται και πάλι επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες που έχουν μέχρι στιγμής αποδείξει τη χαμηλή τους απόδοση (εταιρείες όπως ως Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske željeznice και τοπικές εταιρείες δημόσιων αγαθών). Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί με ασφάλεια ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν επικεντρώνεται στην υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα ή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κροατικής οικονομίας. Καμία από τις πτυχές του τρέχοντος σχεδίου δεν προσανατολίζεται στη γρήγορη ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης, στις επενδύσεις σε έργα υψηλής απόδοσης ή σε τεχνολογικές καινοτομίες.

Η προτεραιότητα των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα, η εστίαση σε έργα υψηλής απόδοσης και η παρακολούθηση των αποδόσεων σε επενδύσεις και δημοσιονομικές επιπτώσεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να απασφαλιστούν τα κανάλια διαφθοράς και οι μεροληπτικές, πολιτικά επηρεασμένες κατανομές στη διαδικασία διανομής κεφαλαίων.

Το Οικονομικό Συμβούλιο προτείνει τα ακόλουθα βήματα για την επιτυχή εκκίνηση της οικονομικής ανάκαμψης:

Ουσιαστικές τροποποιήσεις στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ένα πιο εύλογο σχετικό μερίδιο των κεφαλαίων θα πρέπει να διοχετευθεί στον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες για την αποκατάσταση της συνολικής ζήτησης, σύμφωνα με τα σχέδια ανάκαμψης άλλων συγκρίσιμων κρατών μελών της ΕΕ.

– Σχεδιασμός μοντέλων βοήθειας για πολίτες που βρέθηκαν άνεργοι λόγω της πανδημίας

– Στήριξη σε ιδιωτικές εταιρείες επί του πρακτέου

– Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο

– Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

– Πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία κατανομής χρηματοδότησης

Έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε ποια κριτήρια και μοντέλα χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστούν οι τομείς και τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση. Χωρίς τα καθορισμένα κριτήρια, υπάρχουν μεγαλύτεροι κίνδυνοι μιας αυθαίρετης, χαοτικής και πολιτικά υποκινούμενης διαδικασίας κατανομής, η οποία θα μείωνε τις επιπτώσεις στην οικονομική ανάκαμψη.

Εάν η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας συνεχίσει να επιμένει στο τρέχον Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διατηρώντας παράλληλα τους υφιστάμενους πολιτικούς και οικονομικούς περιορισμούς, είναι εύλογο να αναμένεται μη αποτελεσματική κατανομή της κοινοτικής χρηματοδότησης. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση των επενδύσεων και κατ’ επέκταση περιορισμένη ανάκαμψη. Κατά συνέπεια, αναμένονται χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης και σχετική υστέρηση της Κροατίας σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις στην Κροατία, για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, τη μείωση της διαφθοράς, την ενίσχυση των θεσμών και των ελευθεριών της αγοράς, δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ για την ταχεία ενεργοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης. Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, καινοτομιών και επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα βοηθήσουν τελικά στη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής οικονομικής δομής στην Κροατία. /ibna