Μαυροβούνιο: Μερική εφαρμογή των συστάσεων κατέδειξε η ετήσια έκθεση της GRECO

Μαυροβούνιο: Μερική εφαρμογή των συστάσεων κατέδειξε η ετήσια έκθεση της GRECO

Το Μαυροβούνιο έχει εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) στον τομέα των εισαγγελέων, ενώ μόνο το ένα τρίτο των μέτρων έχει εφαρμοστεί σε σχέση με τους δικαστές, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της GRECO.

Η έκθεση αναφέρει ότι, μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, το Μαυροβούνιο είχε εφαρμόσει πλήρως οκτώ από τις 11 συστάσεις GRECO (73%). Μία σύσταση έχει εφαρμοστεί εν μέρει, ενώ δύο προτάσεις δεν έχουν εφαρμοστεί, όπως μεταδίδει το RTCG.

Το Μαυροβούνιο ανήκει στην ομάδα χωρών με το υψηλότερο ποσοστό εκκρεμμών συστάσεων στον τομέα των δικαστών (67%), ενώ είναι παράλληλα μία από τις 14 χώρες που έχουν συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις συστάσεις σχετικά με τους εισαγγελείς.

Στον τομέα των βουλευτών, το ένα τέταρτο των συστάσεων για την πρόληψη της διαφθοράς έχουν υλοποιηθεί εν μέρει, ενώ οι υπόλοιπες έχουν εφαρμοστεί πλήρως.

Μέχρι το τέλος του 2020, τα κράτη μέλη της GRECO είχαν ολοκληρώσει σχεδόν το 40% των συστάσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς σχετικά με βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς. Οι συστάσεις με το μικρότερο βαθμό συμμόρφωσης ήταν εκείνες που αφορούσαν βουλευτές (μόνο 30% εφαρμόστηκαν πλήρως), ακολουθούμενες από δικαστές (41%) και εισαγγελείς (47%).

Η ετήσια έκθεση της GRECO προειδοποιεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά τους κινδύνους διαφθοράς που ανακύπτουν λόγω της ανάγκης για έκτακτα μέτρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της διοχέτευσης μεγάλων χρηματικών ποσών στην οικονομία για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Marija Pejčinović Burić τόνισε ότι, στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι κυβερνήσεις πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πολιτικές και οι δράσεις που αποσκοπούν στην επίλυση της δημόσιας υγείας και της οικονομικής κρίσης πληρούν τα πρότυπα κατά της διαφθοράς.

Η Πρόεδρος της GRECO Marin Mrčela κάλεσε όλες τις χώρες να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η GRECO το 2020, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι διαφθοράς στο πλαίσιο μιας πανδημίας.

“Είναι σημαντικό όλες οι αποφάσεις και οι διαδικασίες να καταρτίζονται εν μέσω καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με διαφάνεια, ακεραιότητα και ευθύνη”, δήλωσε η Mrčela.

Η Πρόεδρος της GRECO Marin Mrčela εξέφρασε επίσης τη λύπη της για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν «εμφανείς προσπάθειες» από την εκτελεστική και/ή τη νομοθετική εξουσία να επιτεθούν, να εκφοβίσουν ή να υποτάξουν το δικαστικό σώμα.

“Κατά την εξέταση μέτρων για την πρόληψη της διαφθοράς, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν πρέπει να θεωρείται ξεχωριστή ή ακόμη και αντίθετη προς την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Η πρώτη είναι απαραίτητη για τη δεύτερη και το αντίστροφο,” προσθέτει η Mrčela. /ibna