Κοινή Δήλωση Τουρκίας-Λιβύης με το πέρας της 1ης Συνάντησης του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου

Κοινή Δήλωση Τουρκίας-Λιβύης με το πέρας της 1ης Συνάντησης του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου

Σε Κοινή Δήλωση προέβησαν μετά την 1η Συνάντηση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του Κράτους της Λιβύης οι δυο χώρες.

Ως αποτέλεσμα της συνάντησης, της 1ης Συνάντησης του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του Κράτους της Λιβύης πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2021 στην Άγκυρα υπό την αιγίδα του Τούρκου Προέδρου Recep Tayyip Erdoğan και του Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Κράτους της Λιβύης, Abdul Hamid Dabaiba, Τουρκία και Λιβύη εκφράζουν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις τους, οι οποίες βασίζονται στους βαθιά ριζωμένους δεσμούς φιλίας και αδελφοσύνης, στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, του σεβασμού και της ισότητας, της εμβάθυνσης και διαφοροποίησης της συνεργασίας.

Επιβεβαιώνουν τη σημασία διατήρησης της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ενότητας σε όλη την ανατολική, δυτική και νότια Λιβύη.

Υπογραμμίζουν ότι το Προεδρικό Συμβούλιο και η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, που εξελέγησαν στη συνεδρίαση του Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου της Λιβύης, αποτελούν τη μόνη νόμιμη κυβερνητική δομή της Λιβύης.

Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να ενεργήσουν σε συντονισμό και συνεργασία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η πολιτική διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει στις γενικές εκλογές της Λιβύης, προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 24 Δεκεμβρίου 2021, διεξάγεται ομαλά και σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα.

Επιβεβαιώνουν ότι τα προβλήματα στη Λιβύη μπορούν να επιλυθούν με πολιτικά μέσα βάσει της Πολιτικής Συμφωνίας της Λιβύης του 2015, των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των Αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Βερολίνου και του Οδικού Χάρτη του LPDF (Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου της Λιβύης), υπό την ηγεσία και κυριότητα των Λίβυων.

Τονίζουν τη σημασία της συμβολής της Τουρκίας στη δημιουργία και διατήρηση μίας μόνιμης και διαρκούς κατάπαυσης πυρός στη Λιβύη.

Τονίζουν ότι τα Μνημόνια Κατανόησης, που συνήφθησαν μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, είναι σημαντικά για την περιφερειακή σταθερότητα και τη συνεργασία για τα κοινά συμφέροντα αμφότερων των χωρών, επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των εμπεριεχόμενων αρχών, δηλώνουν προθέσεις για την προώθηση των Μνημονίων Κατανόησης, υπογραμμίζουν την ανάγκη πραγματοποίησης μιας περιφερειακής διάσκεψης, που θα προωθήσει τον διάλογο και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο και θα εγγυηθεί τα δικαιώματα όλων των μερών.

Καθορίζουν την επιθυμία ενίσχυσης της συνεργασίας στη Λιβύη στον τομέα της Μεταρρύθμισης του Τομέα της Ασφάλειας και ανάπτυξης δυνατοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Λιβύης.

Καταδικάζουν όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της τρομοκρατίας, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, και δηλώνουν ότι θα ενεργήσουν με πλήρη αλληλεγγύη στην καταπολέμηση τρομοκρατικών ομάδων και εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες συνιστούν απειλή για τις δύο χώρες.

Επιβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη διμερή, περιφερειακή και διεθνή συνεργασία εναντίον του βίαιου εξτρεμισμού, όλων των μορφών και εκδηλώσεων αποσχιστικών τάσεων, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των εγκλημάτων κατά της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, των εκστρατειών παραπληροφόρησης, της διακίνησης μεταναστών και των απειλών για την ασφάλεια, που περνούν τα σύνορα.

Δηλώνουν ότι θα ενεργούν συνεργατικά για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης μεταναστών και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους στον τομέα της παράτυπης μετανάστευσης.

Επιβεβαιώνουν ότι θα συνεργαστούν με στόχο την αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου σε 5 δις δολάρια Αμερικής σε μια ισορροπημένη δομή.

Συμφωνούν ότι η επόμενη συνεδρίαση της Κοινής Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, καθώς και ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών.

Εκφράζουν τον πιθανό ρόλο, που δύναται να διαδραματίσει ο τουρκικός τομέας συμβάσεων και ιδιωτικών επενδύσεων στην ανοικοδόμηση της Λιβύης, και τονίζουν ότι η επίλυση εκκρεμών ζητημάτων των τουρκικών εταιρειών θα βασίζεται στις συμβάσεις των εν λόγω εταιρειών, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας των δύο χωρών και κατά τρόπο που θα εγγυάται τα συμφέροντα των συμβαλλομένων μερών.

Υπογραμμίζουν τη σημασία της ανάπτυξης και εμβάθυνσης της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας κατά τρόπο που θα ωφελεί τους λαούς των δύο χωρών και προς το κοινό συμφέρον και δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να αρχίσουν να εργάζονται επ’ αυτού του πλαισίου.

Συμφωνούν να διενεργούν τις απαραίτητες επιτόπιες επιθεωρήσεις με σκοπό την επανέναρξη των πτήσεων των Τουρκικών Αερογραμμών προς τη Λιβύη.

Αποφασίζουν να οργανώσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Λίβυους διπλωμάτες σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης, που υπεγράφη στην Τρίπολη στις 14 Μαρτίου 2012 μεταξύ της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του Ινστιτούτου Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασία του Κράτους της Λιβύης.

Αποφασίζουν να διεξάγουν περιοδικά πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών στο επίπεδο που θα καθορίζεται από τους αρμόδιους Υπουργούς μέσω διπλωματικών οδών.

Εκφράζουν τη δέσμευσή τους να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων υγείας για την καταπολέμηση των επιδημιών, ιδίως του κορωνοϊού (Covid-19).

Συμφωνούν να ενεργούν από κοινού επί παγκόσμιων, περιφερειακών και εθνικών θεμάτων ασφάλειας, σύμφωνα με το εθνικό συμφέρον και τα προβλήματα ασφαλείας εκάστου.

Εκφράζουν την πεποίθηση ότι οι τακτικές δραστηριότητες του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου θα ενισχύσουν τις στρατηγικές σχέσεις και τις σχέσεις αδελφοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και θα συμβάλουν στην ενίσχυση των ιστορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Αποφασίζουν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της υγείας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των ΜΜΕ, των αμοιβαίων επενδύσεων, του θεσμού αδελφοποίησης δήμων όπως και στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Συμφωνούν να παρακολουθούν στενά τα αποτελέσματα της 1ης Συνάντησης του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου και να πραγματοποιήσουν την επόμενη συνάντηση στη Λιβύη.

Η κοινή δήλωση επεξεργάστηκε και υπογράφηκε στα Τουρκικά και στα Αραβικά στις 12 Απριλίου 2021 στην Άγκυρα./ibna