Κεντρική Τράπεζα Σλοβενίας: Tο μέτρο κατά της κρίσης “πέτυχε τον σκοπό του”

Κεντρική Τράπεζα Σλοβενίας: Tο μέτρο κατά της κρίσης “πέτυχε τον σκοπό του”

Η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας (Banka Slovenije) δήλωσε ότι τα μέτρα κατά της κρίσης που ελήφθησαν πέρυσι για το μορατόριουμ δανείων έχουν επιτύχει το σκοπό τους.

“Οι τράπεζες και οι τράπεζες ταμιευτηρίου ενέκριναν μορατόριουμ για 24.000 οφειλέτες, ενώ το μέτρο ήταν σε ισχύ. Ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων υποβλήθηκε μακράν τους μήνες μετά την κήρυξη της πανδημίας (την άνοιξη και τον Νοέμβριο του περασμένου έτους). Δεν υπήρχε σημαντική εισροή αιτήσεων τους άλλους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου λίγο πριν από τη λήξη του μέτρου. Η Banka Slovenije σημειώνει ότι η αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης Covid-19, η οποία συνεχίζεται για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα, απαιτεί λύσεις που είναι βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Εν μέσω της συνεχούς υποστήριξης της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, λοιπόν, αναμένουμε επίσης οι τράπεζες να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο,” αναφέρει η Τράπεζα σε δελτίο τύπου.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο νόμος που απαιτεί από τις τράπεζες να εγκρίνουν αιτήματα αναστολής από δανειολήπτες βοήθησε να αντιμετωπιστούν γρήγορα οι δυσκολίες που εμφανίστηκαν στο αρχικό μέρος της κρίσης.

“Αναμένουμε από τις τράπεζες να παραμείνουν επιμελείς και συνετές ακόμη και μετά τη λήξη της υποχρεωτικής πρότασης αναστολής, και να εξετάσουν όλες τις εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των πελατών τους. Αυτές περιλαμβάνουν την επιλογή ενός εμπορικού μορατόριουμ, το οποίο είναι επίσης κοινό μέτρο σε καταστάσεις μη κρίσης (αν και χωρίς διαφορετική ρυθμιστική μεταχείριση). Μια τέτοια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ανά πάσα στιγμή μεταξύ μιας τράπεζας και ενός πελάτη που προσωρινά αδυνατεί να εξοφλήσει ένα δάνειο. Μια συμφωνία αυτού του τύπου προσφέρει στους δανειολήπτες οι οποίοι, για προσωρινούς λόγους δεν είναι σε θέση να αποπληρώνουν τακτικά πιστωτικές υποχρεώσεις, την πιθανότητα παράτασης ή αναβολής αποπληρωμής του δανείου. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει ότι η τράπεζα λαμβάνει την αποπληρωμή του δανείου. Λαμβάνοντας υπόψη τους αυξημένους κινδύνους σε σχέση με μεμονωμένα ανοίγματα, οι τράπεζες υποχρεούνται να ανακατατάξουν κατάλληλα τους πελάτες (και να δημιουργήσουν πρόσθετες απομειώσεις και προβλέψεις όπως απαιτείται),” υπογραμμίζει η Τράπεζα.

Δεδομένου ότι τέτοιες πρακτικές δεν αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες οι πελάτες δεν είναι σε θέση να εξοφλήσουν τα δάνεια τους μακροπρόθεσμα, η Banka Slovenije ζήτησε επίσης πιο μόνιμες λύσεις. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα αναμένει επίσης από τις τράπεζες να υιοθετήσουν μια ενεργή προσέγγιση για τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους, οι πελάτες τους να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και οποιαδήποτε αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους να αναληφθεί στο πλαίσιο των συνήθων νομικών επιλογών και ρυθμιστικής μεταχείρισης.

Κωρονο-δάνεια ρευστότητας

Τράπεζες και τράπεζες ταμιευτηρίου έχουν εγκρίνει 1.474 αιτήσεις από εταιρείες για νέα δάνεια ρευστότητας που σχετίζονται με τον Covid-19 έως το τέλος Μαρτίου, με συνολικό άνοιγμα 506,1 εκατ. Ευρώ. Από το ποσό αυτό, 99 δάνεια συνολικού ποσού 78,8 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκαν βάσει του νόμου που προβλέπει εταιρικό δανεισμό που υποστηρίζεται από κρατική εγγύηση. /ibna