Κροατία: Σύσταση ομάδας εργασίας για τα «πράσινα πιστοποιητικά»

Κροατία: Σύσταση ομάδας εργασίας για τα «πράσινα πιστοποιητικά»

Η κροατική κυβέρνηση θα συγκροτήσει ομάδα εργασίας με στόχο την ανάπτυξη τεχνικής λύσης για διασυνοριακά διαλειτουργικά ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά στην Κροατία.

«Ο εμβολιασμός των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα ξεκινά με την τρίτη φάση του εμβολιασμού. Πιστεύω ότι θα γίνει πολύ σύντομα», δήλωσε η Υπουργός Τουρισμού και Αθλητισμού Nikolina Brnjac, προσθέτοντας ότι βάσει των δεδομένων που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα στις προτεινόμενες έρευνες, o αριθμός των εργαζομένων που θα συμπεριλαμβάνονταν στον εμβολιασμό προτεραιότητας στον τουριστικό τομέα είναι περίπου 68.000, σύμφωνα με αναφορές της HRTurizam.

“Δεδομένης της φύσης της εργασίας καθώς και του σημαντικού αριθμού επαφών των εργαζομένων στον τουρισμό, είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν πριν από την έναρξη της σεζόν”, δήλωσε η Brnjac.

Κατά την 52η σύνοδο της Κυβέρνησης της Πέμπτης, το Υπουργείο Εσωτερικών (MUP) πρότεινε απόφαση για τη σύσταση ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη τεχνικής λύσης για διασυνοριακά διαλειτουργικά ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά.

“Σύντομα θα αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα ψηφιακό σύστημα πιστοποιητικών εμβολιασμού, ελέγχου και ανάρρωσης, για να επιτρέψουμε στους πολίτες της Δημοκρατίας της Κροατίας και της ΕΕ δωρεάν και επιδημιολογικά ασφαλή διασυνοριακή κινητικότητα και διαμονή στη χώρα μας,” δήλωσε ο Davor Božinović, Υπουργός Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην πανδημία SARS-CoV-2. Μετά την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης και των υγειονομικών και ιατρικών μέτρων, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν άλλα αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση του COVID-19 και να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ή να καθιερωθούν τα πράσινα ψηφιακά πιστοποιητικά, γνωστά και ως «κωρονο-διαβατήρια».

Ως εκ τούτου, έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της διασυνοριακής κυκλοφορίας μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος για την έκδοση, επαλήθευση και αποδοχή πιστοποιητικών εμβολιασμού, ελέγχου και ανάρρωσης για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό), το οποίο θα είναι διαλειτουργικό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Για το σκοπό αυτό, στις 17 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την έκδοση, επαλήθευση και αποδοχή διασυνοριακών διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, ελέγχου και ανάρρωσης για τη διευκόλυνση της δωρεάν κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό).

Η Κροατία έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να δημιουργήσει ένα εθνικό σύστημα ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών και τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητά τους μέσω του σχεδίου προσχώρησης της ΕΕ που σχεδιάζει να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2021, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για να δημιουργήσει μια τεχνική λύση και να αναπτύξει ένα εθνικό σύστημα ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι επιφορτισμένο με τη σύναψη σύμβασης με το AKD d.o.o. (Οργανισμός παραγωγής, εξυπηρέτησης και εμπορικής δραστηριότητας do.o.o.), δεδομένου ότι η AKD ιδρύθηκε για την εκτέλεση των καθηκόντων της δημιουργίας προσωπικών δελτίων ταυτότητας, διαβατηρίων, θεωρήσεων, αδειών οδήγησης και άλλων λύσεων στον τομέα της ταυτότητας και της ασφάλειας.

Η απόφαση αναθέτει στο Υπουργείο Υγείας να παράσχει στην ομάδα εργασίας που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση κάθε αναγκαία επαγγελματική υποστήριξη, ιδίως κατά την εκπλήρωση των ακόλουθων καθηκόντων: εκπροσώπηση της Κροατίας στις επιχειρησιακές ομάδες εργασίας του Δικτύου eHealth της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο συντονίζει την εφαρμογή του πιλοτικού έργου της τεχνικής λύσης για ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά, τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας, διαθεσιμότητας και της μη απόρριψης μηχαναγνώσιμων δεδομένων για εμβολιασμένα άτομα και άτομα που νοσούν ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο, αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο, προσβάσιμων από πηγές δεδομένων που ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την έκδοση συνοριακά διαλειτουργικών ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα νέα και διευρυμένα κριτήρια για την είσοδο των τουριστών στην Κροατία, επιτρέπεται η είσοδος στην Κροατία τουριστών που είτε έχουν εμβολιαστεί, έχουν προσβληθεί από COVID-19 ή μπορούν να παρουσιάσουν αρνητικό έλεγχο PCR ή αντιγόνου από τη λίστα των δοκιμών της ΕΕ. /ibna