Μαυροβούνιο: Συνέδριο για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών

Μαυροβούνιο: Συνέδριο για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομίας, Οικονομικών και Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, Vladimir Joković, συμμετείχε στο εισαγωγικό μέρος της εικονικής διάσκεψης με θέμα «Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στο Μαυροβούνιο, μέσω επαρκούς ρύθμισης και εποπτείας,» που διοργάνωσε το Γραφείο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει συστάσεις για την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση Μέτρων κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (MONEYVAL), ως παραδείγματα βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε αυτόν τον τομέα. Μέσω του συνεδρίου αναμένεται η ενίσχυση των προληπτικών μηχανισμών στο Σχέδιο Νόμου για τα Τυχερά Παιχνίδια.

«Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ευχαριστώντας τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Οικονομικού Εγκλήματος και Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την υποστήριξη των προσπαθειών του Μαυροβουνίου για την πρόληψη της διαφθοράς, δήλωσε κατά τις εναρκτήριες παρατηρήσεις του ότι ο νέος νόμος για τα τυχερά παιχνίδια αναμένεται να βελτιώσει την κατάσταση. Αναμένεται επίσης να επιτρέψει την αύξηση των κρατικών εσόδων, καθώς και να εξαλείψει οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα οδηγούσε σε ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η υιοθέτηση αυτού του νόμου θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία, ελεγχόμενη ανάπτυξη της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών και της καλύτερης είσπραξης εσόδων. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι είναι επιτακτική η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κρατικών φορέων, καθώς μόνο μέσα από τις κοινές προσπάθειες των κρατικών φορέων και όλων των ενδιαφερομένων, καθώς και με το διαφανές και υπεύθυνο έργο τους, μπορεί η συνεργασία μεταξύ κρατικών φορέων, προκειμένου αυτός ο σημαντικός τομέας στο συνολικό σύστημα να ρυθμιστεί,» ανακοίνωσε η Συνέλευση.

Δεδομένου ότι την ερχόμενη περίοδο το νομοσχέδιο θα σταλεί στην κοινοβουλευτική διαδικασία και θα εξεταστεί από την Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεισφέρουν προκειμένου να προσδιοριστεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Διοίκησης Εσόδων, της Διεύθυνσης Υποθέσεων Ελέγχου, της Μονάδας Οικονομικών Πληροφοριών, των διοργανωτών τυχερών παιχνιδιών, του πολιτικού τομέα και της Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του έργου για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στο Μαυροβούνιο (HFII AEC-MNE), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικού Εγκλήματος και Συνεργασίας του Συμβούλιο της Ευρώπης. Στόχος του έργου είναι να στηρίξει τις προσπάθειες του Μαυροβουνίου για την πρόληψη της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. /ibna