Β-Ε: Η αποστολή του ΟΑΣΕ παρουσίασε την έκθεση για το δικαστικό σώμα

Β-Ε: Η αποστολή του ΟΑΣΕ παρουσίασε την έκθεση για το δικαστικό σώμα

Η Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Β-Ε) δημοσίευσε την έκθεση «Το θεσμικό όργανο των πρόσθετων δικαστών ως πιθανή απειλή για τη δικαστική ανεξαρτησία στη Β-Ε».

Οι επιπρόσθετοι δικαστές διορίζονται συνήθως σε προσωρινή βάση, είτε για μείωση των καθυστερήσεων είτε για αντικατάσταση δικαστή που απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Αυτή η έκθεση αξιολογεί το Θεσμό Επιπρόσθετων Δικαστών και συστημικά ζητήματα, τα οποία προσδιορίζονται από την παρακολούθηση από πλευράς Αποστολής των συνεδριάσεων του Ανώτατου Δικαστικού και Εισαγγελικού Συμβουλίου της Β-Ε (HJPC),» σημειώνει η αποστολή του ΟΑΣΕ σε δελτίο τύπου.

Η έκθεση εξετάζει θεμελιώδεις ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία των πρόσθετων δικαστών, δεδομένων των χρονικών ορίων των εντολών τους, των επιπτώσεων στη διαχείριση υποθέσεων, της ενδεχόμενης πίεσης στους προέδρους των δικαστηρίων να ζητήσουν τον διορισμό επιπρόσθετου δικαστή, καθώς και ασυνέπειες στις αποφάσεις για την παράταση της εντολής τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, ο θεσμός πρόσθετων δικαστών αποδείχθηκε αναποτελεσματικός στη μείωση των καθυστερήσεων. Κάτι τέτοιο παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για δικαστική ανεξαρτησία στη Β-Ε.

«Ο σκοπός αυτής της έκθεσης δεν είναι απλώς να υπογραμμίσουμε αυτές τις ασυνέπειες και να προβούμε σε κριτική, αλλά περισσότερο να στηρίξουμε το HJPC στη διατήρηση και ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας,» δήλωσε η Kathleen Kavalec, Επικεφαλής της Αποστολής του ΟΑΣΕ στη Β-Ε. «Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα ενθαρρύνει μια ευρύτερη πολιτική και νομική συζήτηση για αυτό το κρίσιμο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης σε μία από τις επόμενες συνόδους του HJPC. Υπάρχει επί του παρόντος ένα παράθυρο ευκαιρίας για μεταρρύθμιση αυτού του θεσμικού οργάνου προς το συμφέρον της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του σεβασμού του κράτους δικαίου, ιδίως υπό το πρίσμα των προσπαθειών που αποσκοπούν στην υιοθέτηση ενός τροποποιημένου νόμου για τη μεταρρύθμιση του HJPC και της δικαιοσύνης γενικότερα.»

Η έκθεση προτείνει προσαρμοσμένες συστάσεις προς τους φορείς του HJPC και τους δικαστικούς βάσει των εντοπισμένων προκλήσεων της αποστολής, όπως: διακοπή της πρακτικής παράτασης των εντολών πρόσθετων δικαστών, προτεραιότητα πλήρωσης κενών θέσεων για τακτικούς δικαστές για τον διορισμό πρόσθετων δικαστών και συνέχιση της διερεύνησης εναλλακτικών μέσων για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης της υπόθεσης μέσω νόμου, πολιτικής ή πρακτικής.

«Το HJPC συνεργάζεται με την αποστολή του ΟΑΣΕ στη Β-Ε για πολλά χρόνια και μας βοηθά στην ανάλυση της κατάστασης στη δικαιοσύνη και στην εξεύρεση λύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού σώματος στη Β-Ε. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έκθεση είναι καλοδεχούμενη, ιδίως υπό το φως των προτάσεων μεταρρύθμισης που προτίθεται να εφαρμόσει το HJPC στο δικαστικό σώμα της Β-Ε. Η έκθεση, η οποία αναφέρεται σε πρόσθετους δικαστές, αναφέρει επίσης αυτό που βλέπουμε στην πράξη, οπότε αυτή η ανάλυση θα μας βοηθήσει στα σχέδια που σχετίζονται με την επιλογή και το διορισμό των κατόχων δικαστικών γραφείων. Η πρόταση αυτών των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοστούν θα εγκριθεί μέχρι το τέλος Απριλίου του τρέχοντος έτους,» δήλωσε ο Selim Karamehić, μέλος της Προεδρίας του HJPC.

«Ένα ανεξάρτητο, αυτόνομο, υπεύθυνο και αποτελεσματικό δικαστικό σώμα αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Αυτή η έκθεση αποτελεί έγκαιρη συμβολή, υποστηρίζοντας τη νέα ηγεσία του Ανώτατου Δικαστικού και Εισαγγελικού Συμβουλίου στην ανάληψη αναγκαίων ενεργειών που θα επιταχύνουν τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία του θεσμικού οργάνου στα μάτια του κοινού και ο ρυθμός ένταξης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ. Αυτό θα περιλαμβάνει την εφαρμογή τροποποιήσεων σχετικά με την ακεραιότητα του νόμου HJPC, μόλις εγκριθεί το τρέχον σχέδιο από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Β-Ε,» δήλωσε η Johanna Strömquist, Πρέσβης της Σουηδίας στη Β-Ε και εκπρόσωπος της Σουηδικής Προεδρίας του ΟΑΣΕ.

Η Αποστολή θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στο HJPC για τη διατήρηση και ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας μεταξύ των δικαστικών οργάνων στη Β-Ε. /ibna