Σλοβενία: Η Εισαγγελία απέρριψε καταγγελία εναντίον του διευθυντή του UKOM

Σλοβενία: Η Εισαγγελία απέρριψε καταγγελία εναντίον του διευθυντή του UKOM

Το γραφείο του Κρατικού Εισαγγελέα της Σλοβενίας απέρριψε την ποινική καταγγελία εναντίον του Uroš Urbani, διευθυντή του Κυβερνητικού Γραφείου Επικοινωνίας (UKOM), που κατατέθηκε από τη συνδικαλιστική οργάνωση δημοσιογράφων της Σλοβενίας σχετικά με την αναστολή χρηματοδότησης προς το Σλοβενικό Πρακτορείο Ειδήσεων (STA).

Όπως είναι γνωστό, το Γραφείο Κυβερνητικής Επικοινωνίας αρνήθηκε να πληρώσει τους λογαριασμούς στον Σλοβενικό Πρακτορείο Ειδήσεων, καθώς ο διευθυντής της STA Bojan Veselinović αρνήθηκε να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα στο UKOM, όπως προβλέπεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις για την αξιοποίηση χρημάτων φορολογουμένων. «Απορρίπτοντας την πληρωμή των τιμολογίων, το UKOM απλώς συμμορφώθηκε με τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ UKOM και STA,» αναφέρει το UKOM σε δελτίο τύπου.

Ταυτόχρονα, ο εισαγγελέας περιφέρειας απέρριψε επίσης ποινική καταγγελία εναντίον της πρώην διευθύντριας του UKOM, Kristina Plavšak Krajnc, σε σχέση με την υπογραφή σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, στην οποία οι υπογράφοντες όρισαν το Κυβερνητικό Γραφείο Επικοινωνίας ως «εκπρόσωπο του ιδρυτή». Τον Νοέμβριο του 2020, ο διευθυντής του STA Bojan Veselinović, παρά την υπογραφή της σύμβασης, ισχυρίστηκε ότι το UKOM δεν έχει κυβερνητικές εξουσίες.

Μαζί με το γεγονός ότι ο εισαγγελέας απέρριψε την καταγγελία, το UKOM χαιρέτισε τους ισχυρισμούς του εισαγγελέα ότι «το STA λαμβάνει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό βάσει ετήσιας σύμβασης μεταξύ του ιδρυτή και της STA,» προσθέτοντας ότι «απλώς η απουσία ( ρητή εξουσία) για τη σύναψη τέτοιας σύμβασης δεν έχει σημασία όσον αφορά το ποινικό δίκαιο.»

Μετά την απόφαση της εισαγγελικής αρχής, το UKOM αναμένει ότι ο διευθυντής της STA Bojan Veselinović θα παραδώσει αμέσως όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Κυβερνητικό Γραφείο Επικοινωνίας, καθώς καθίσταται σαφές από τα παραπάνω και από την υπογεγραμμένη Συνθήκη ότι το UKOM είναι «εκπρόσωπος του ιδρυτή». /ibna