Βουλγαρία: Υβριδικό μοντέλο εργασίας 2 ημερών τηλεργασίας και 3 ημερών φυσικής παρουσίας βλέπουν οι επιχειρήσεις για το μέλλον

Βουλγαρία: Υβριδικό μοντέλο εργασίας 2 ημερών τηλεργασίας και 3 ημερών φυσικής παρουσίας βλέπουν οι επιχειρήσεις για το μέλλον

Ένα υβριδικό μοντέλο, που συνδυάζει 2 ημέρες εργασίας από το σπίτι και 3 ημέρες στο γραφείο την εβδομάδα, σκοπεύουν να εφαρμόσουν οι βουλγαρικές επιχειρήσεις στο μέλλον. Αυτό δήλωσε το 79% από τις 250 βουλγαρικές εταιρείες από 13 διαφορετικούς τομείς που συμμετείχαν σε μια έρευνα ηγετικής υποστήριξης, όπως δημοσιεύει η εφημερίδα «24 Ώρες».

Η μελέτη, που διεξήχθη στο τέλος του 2020, αναφέρεται στην οργάνωση της εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στο 62% των εταιρειών, οι εργαζόμενοι είχαν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, σχεδόν το 80% των εταιρειών δήλωσαν ότι η παραγωγικότητά τους είχε αυξηθεί και το 46% των ερωτηθέντων εταιρειών δήλωσαν ότι οι δεξιότητες πληροφορικής των εργαζομένων τους είχαν βελτιωθεί.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εταιρείες μείωσαν την φυσική παρουσία και επιτάχυναν την τάση της ψηφιοποίησης σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς. Πάνω από το 88% των ερωτηθέντων εταιρειών δηλώνουν ότι ο μεγάλος μετασχηματισμός πραγματοποιήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης νέων ψηφιακών εργαλείων για συνεργασία και επικοινωνία. Στην πανδημία, όλες οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, από συνεντεύξεις και  διαπραγματεύσεις, έως σημαντικές επιχειρηματικές συναντήσεις, οι οποίες πριν από την πανδημία θα ήταν αδιανόητο να πραγματοποιηθούν στο διαδίκτυο.

Παρά τις δυσκολίες της εξ αποστάσεως εργασίας, περισσότερες από τις μισές εταιρείες ισχυρίζονται ότι χειρίστηκαν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης καλύτερα από το αναμενόμενο. Στο νέο περιβάλλον, οι διευθυντές και οι ειδικοί του ανθρώπινου δυναμικού έπρεπε να επικεντρωθούν στη δέσμευση, την εμπειρία, την κατάρτιση και την ανάπτυξη των υπαλλήλων τους. Οι ηγέτες έπρεπε να αποκτήσουν νέες ικανότητες που είναι καθοριστικές για την τηλεργασία.

Η μελέτη διεξήχθη παράλληλα στη Γερμανία προκειμένου να γίνει μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ βουλγαρικών και γερμανικών εταιρειών όσον αφορά την προσαρμογή τους στη «νέα κανονικότητα». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι βουλγαρικές εταιρείες, οι οποίες εκτιμούν ότι οι υπάλληλοί τους έχουν βελτιώσει τις δεξιότητές τους στον υπολογιστή, είναι 15% περισσότερες από τις γερμανικές. Χάρη στην τηλεργασία, 30% περισσότεροι Βούλγαροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι άνθρωποι τους ήταν κουρασμένοι από τους περιορισμούς και ήθελαν να επιστρέψουν στην «καλή παλιά κανονικότητα». Ωστόσο, υπάρχει ομόφωνη γνώμη τόσο των γερμανικών όσο και των βουλγαρικών εταιρειών ότι ο υβριδικός τρόπος εργασίας και η μικτή διαχείριση, με φυσική παρουσία και ψηφιακή, είναι ο μελλοντικός τρόπος διαχείρισης.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κανόνες που ρυθμίζουν την τηλεργασία για να διακρίνεται από τον ελεύθερο χρόνο. Ο λόγος ήταν ότι στην εργασία από το σπίτι, οι περισσότεροι υπάλληλοι βρίσκονταν σε μια κατάσταση όπου ήταν πάντα συνδεδεμένοι και οι ώρες εργασίας υπερέβαιναν τα καθορισμένα χρονικά πλαίσια. Αυτό είχε τους κινδύνους του υπερβολικού στρες, του άγχους και ακόμα και της κατάθλιψης, σύμφωνα με τους ειδικούς. Σύμφωνα με τις μελέτες στα άτομα που εργάζονται από το σπίτι, η πιθανότητα υπέρβασης των ωρών εργασίας τους αυξάνεται σε σύγκριση με το προσωπικό του γραφείου.

Το ψήφισμα επιτρέπει στους υπαλλήλους να απενεργοποιούν τα τηλέφωνα τους για το γραφείο τους και να μην ανταποκρίνονται στα mail εργασίας μετά τις εργάσιμες ώρες, χωρίς να έχουν αρνητικές συνέπειες./ibna