Σλοβενία: Αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ ζητά η Ascent Resources

Σλοβενία: Αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ ζητά η Ascent Resources

«Η Σλοβενία ​​αρνήθηκε να διευθετήσει τη διαφορά ειρηνικά σε αυτό το στάδιο, συνάπτοντας διακανονισμό με τη βρετανική εταιρεία Ascent Resources,» δήλωσε ο Εισαγγελέας στο Σλοβενικό Πρακτορείο Ειδήσεων (STA). Η Umanotera in Focus, η Εταιρεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη, κάλεσε εδώ και πολύ καιρό την κυβέρνηση, ενημερώνοντας την εταιρεία ότι δεν υπάρχει περίπτωση διακανονισμού και τερματίζοντας αμέσως τις μυστικές διαπραγματεύσεις, να προστατέψει τη νομοθετική αυτονομία της Σλοβενίας και να μην υποκύψει στην πίεση από την Ascent Resources.

Η βρετανική εταιρεία Ascent Resources που σκοπεύει να εξαγάγει φυσικό αέριο στο Petišovsko polje, ξεκίνησε πρόσφατα διαδικασίες για την κίνηση αγωγής διαιτησίας κατά της Σλοβενίας. Ο λόγος πίσω από αυτήν τη διαδικασία είναι ότι η απόκτηση περιβαλλοντικής άδειας έχει καθυστερήσει από το 2017, με τους επενδυτές να επισημαίνουν ότι έχουν επενδύσει 50 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερα από δέκα χρόνια. Αν και στην αρχή φαινόταν ότι η διαφορά θα επιλυόταν ειρηνικά με την πληρωμή του διακανονισμού, η Εισαγγελέα δήλωσε στη STA ότι η Σλοβενία «​απέρριψε τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς καταλήγοντας σε διακανονισμό.»

Η Ascent Resources ανακοίνωσε ότι στις 24 Ιουλίου 2020, η εταιρεία ενημέρωσε επίσημα την Κυβέρνηση της Σλοβενίας για την ύπαρξη διαφορών στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας Επενδύσεων ΗΒ-Σλοβενίας («BIT») και της Συμφωνίας για τον Χάρτη Ενέργειας («ECT»). Μετά την έκδοση της Ειδοποίησης Διαφωνίας, η Εταιρεία ξεκίνησε μια υποχρεωτική ελάχιστη περίοδο «καταλαγιασμού» τριών μηνών, με σκοπό να επιτρέψει στα μέρη να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους πριν από τη διαιτησία.

Ενενήντα ημέρες μετά την παράδοση της Ανακοίνωσης Διαφωνίας στις 22 Οκτωβρίου 2020, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνηση της Σλοβενίας με σκοπό την ενδεχόμενη διευθέτηση αξιώσεων με φιλικό τρόπο. Επιπλέον, στις 22 Φεβρουαρίου 2021, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν θα κινήσει διαδικασία διαιτησίας πριν από τις 19 Μαρτίου 2021, κατόπιν αιτήματος του κράτους.

Η εταιρεία είπε ότι μετά την επιστολή από το κράτος, δεν μπορεί να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός αυτή τη στιγμή, και αναμένει ότι η διαδικασία διαιτησίας θα ξεκινήσει σύντομα. Ως μέρος των άμεσων ακροάσεων πριν από τον διαιτητικό διακανονισμό, η Εταιρεία υπέβαλε στο κράτος έναν υπολογισμό αποζημιώσεων συνολικού ποσού κατά πολύ άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. /ibna