Τουρκία: Οι ΛΟΑΤΚΙ προωθούν μέσω της Σύμβασης δική τους ατζέντα, ασυμβίβαστη με τις κοινωνικές και οικογενειακές αρχές της χώρας

Τουρκία: Οι ΛΟΑΤΚΙ προωθούν μέσω της Σύμβασης δική τους ατζέντα, ασυμβίβαστη με τις κοινωνικές και οικογενειακές αρχές της χώρας

Την αποχώρηση της ανακοίνωσε η Τουρκία από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 2011 για την προστασία των γυναικών και κοριτσιών από την βία, καταγγέλλοντας την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ότι προωθεί την δική της ατζέντα μέσω της σύμβασης αυτής κάτι που είναι ασυμβίβαστο με τις κοινωνικές και οικογενειακές αξίες της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωση της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας αναφέρει ότι «στις 20 Μαρτίου 2021, η Τουρκία αποχώρησε μονομερώς από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Το άρθρο 80 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης επιτρέπει σε οποιοδήποτε μέρος να την καταγγείλει κοινοποιώντας στο Συμβούλιο της Ευρώπης».

«Όπως είναι γνωστό, ο Τουρκία ήταν η πρώτη που υπέγραψε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, επιδεικνύοντας μια ισχυρή δέσμευση για την προστασία του καθεστώτος των γυναικών στην κοινωνία και την καταπολέμηση κάθε βίας κατά των γυναικών. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία αρχικά προοριζόταν για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, καταλείφθηκε από μια ομάδα ανθρώπων που προσπαθούν να ομαλοποιήσουν την ομοφυλοφιλία, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις κοινωνικές και οικογενειακές αξίες της Τουρκίας. Εξ ου και η απόφαση απόσυρσης» συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Η Τουρκία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει σοβαρές ανησυχίες για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Έξι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβακία) δεν επικύρωσαν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η Πολωνία έχει λάβει μέτρα για να αποσυρθεί από τη Σύμβαση, επικαλούμενη την προσπάθεια της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ να επιβάλει τις ιδέες της σχετικά με το φύλο σε ολόκληρη την κοινωνία» αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Επικοινωνίας, «η απόφαση απόσυρσης από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν σημαίνει καθόλου ότι το κράτος της Δημοκρατίας της Τουρκίας «θέτει σε κίνδυνο την προστασία των γυναικών». Η Τουρκία δεν θα παραιτηθεί από την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, αποχωρώντας από τη Σύμβαση».

«Σε σχέση με το ζήτημα, ο Πρόεδρος Erdogan υπογραμμίζει έντονα ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει την ασφάλεια και τα δικαιώματα όλων των γυναικών και υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας με την αρχή της μηδενικής ανοχής θα παραμείνει στην κορυφή της ατζέντας της κυβέρνησης».

«Η Τουρκία έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την προάσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και οι μηχανισμοί αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν. Η Τουρκία θα εφαρμόσει επίσης νέες μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Μετά την αποχώρηση από τη Σύμβαση, η Τουρκία θα επικεντρωθεί σε μέτρα που θα καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας και θα ενισχύσουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες προς το σκοπό αυτό. Αυτοί οι νομικοί μηχανισμοί περιλαμβάνονται στο τουρκικό Σύνταγμα καθώς και στο αστικό δίκαιο του έθνους μας, τον ποινικό κώδικα και τον νόμο αρ. 6284 σχετικά με την προστασία της οικογένειας και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Η Τουρκία είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)» αναφέρει επίσης η ανακοίνωση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει μηδενικό αντίκτυπο στην εφαρμογή αυστηρών, αποτελεσματικών και πραγματικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης μιας νομοθεσίας ορόσημο που συνέταξε, χρηματοδότησε και ψήφισε η κυβέρνηση του Προέδρου Erdogan.»

Τέλος η ανακοίνωση καταλήγει πως «η Τουρκία θα λάβει πρόσθετα μέτρα για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών προφυλάξεων κατά της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παρουσιάστηκε στις αρχές Μαρτίου».

Η απόφαση της Τουρκίας να αποχωρήσει από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προκάλεσε ποικίλες αρνητικές αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στη Διεθνή Κοινότητα, χαρακτηρίζοντας οπισθοδρόμηση την αποχώρηση από την Σύμβαση./ibna