Συμφωνία Βουλγαρίας Ρουμανίας για επιχειρήσεις τρίτων χωρών του ΝΑΤΟ στον εναέριο χώρο τους για air policing

Συμφωνία Βουλγαρίας Ρουμανίας για επιχειρήσεις τρίτων χωρών του ΝΑΤΟ στον εναέριο χώρο τους για air policing

Την Πέμπτη, 18 Μαρτίου, ο Υφυπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας Atanas Zapryanov πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση στην πόλη Ruse με τον υφυπουργό Αμυντικής Πολιτικής, Σχεδιασμού και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας Simona Cojocaru. Στις διμερείς διαβουλεύσεις συμμετείχε επίσης  η Brundusa Ioana Predescu Ειδική Πρέσβης και Πληρεξούσιος της Ρουμανίας στη Βουλγαρία.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα διμερούς και περιφερειακού χαρακτήρα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και στο πλαίσιο της ένταξης των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Υπογράφηκε επίσης πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της κυβέρνησης της Ρουμανίας για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις αεροπορικής αστυνόμευσης. Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της 16ης Δεκεμβρίου 2020 και αναπτύσσει περαιτέρω τη βασική συμφωνία του 2011 μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της κυβέρνησης της Ρουμανίας σχετικά με τις επιχειρήσεις διασυνοριακής προστασίας του εναέριου χώρου. Ο αναπληρωτής υπουργός Zapryanov εξουσιοδοτήθηκε να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις και να υπογράψει το πρωτόκολλο εξ ονόματος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

«Υπογράφοντας σήμερα το Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Συμφωνίας του 2011 μεταξύ των δύο κυβερνήσεών μας για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις εναέριου χώρου, αναπτύσσουμε και αναβαθμίζουμε όχι μόνο τις εθνικές μας ικανότητες, αλλά και αυτές των τρίτων χωρών για την επιτυχή εκτέλεση καθηκόντων για την προστασία του εναέριου χώρου της Συμμαχίας στις δύο χώρες» δήλωσε ο Atanas Zapryanov μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου. «Με αυτήν την πράξη, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας σε όλες τις διαστάσεις και πτυχές της. Είμαι πεπεισμένος ότι με κοινές προσπάθειες θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις συμμαχικές μας δεσμεύσεις και οι δύο χώρες μας θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην προστασία της ασφάλειας του εναέριου χώρου της Συμμαχίας», συνέχισε.

Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου και την επικύρωση του από τα κοινοβούλια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, θα επιτρέπεται σε τρίτα κράτη μέλη της Συμμαχίας, με βάση τα εδάφη των δύο χωρών, να εκτελούν διασυνοριακές επιχειρήσεις κατά την εκτέλεση της προστασίας του εναέριου χώρου (Air Policing).

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, καθώς και στο πλαίσιο της ένταξής τους στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ./ibna