Κροατία: Η Υπουργός Τουρισμού καλωσορίζει «οποιοδήποτε έγγραφο διευκολύνει την τουριστική κίνηση»

Κροατία: Η Υπουργός Τουρισμού καλωσορίζει «οποιοδήποτε έγγραφο διευκολύνει την τουριστική κίνηση»

Η υπουργός Τουρισμού και Αθλητισμού της Κροατίας Nikolina Brnjac δήλωσε ότι η χώρα καλωσορίζει κάθε έγγραφο που θα διευκολύνει την τουριστική κίνηση μέσω ενιαίων και προβλεπόμενων κανόνων.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σημαντική πρόταση για ένα κοινό πλαίσιο για την αναγνώριση των πιστοποιητικών, το οποίο θα διευκόλυνε την ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια πανδημίας. Ως τουριστικός προορισμός, η Κροατία καλωσορίζει κάθε έγγραφο που θα διευκολύνει την τουριστική κίνηση μέσω ενιαίων και προβλεπόμενων κανόνων. Στις προσεχείς συζητήσεις στο Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να συμφωνήσει σχετικά με την τελική έκδοση του εγγράφου, θα υποστηρίξουμε ότι το ανακοινωθέν πιστοποιητικό σε καμία μορφή δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την ελεύθερη μετακίνηση, ενώ δεν δημιουργεί διακρίσεις. Παράλληλα με τις προετοιμασίες για την έγκριση αυτού του εγγράφου σε επίπεδο ΕΕ, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας συντονίζει τακτικά θέσεις σχετικά με τις συνθήκες διέλευσης των συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση στη Δημοκρατία της Κροατίας, καθώς και στις διασυνδεόμενες αγορές. Η διευκόλυνση της κυκλοφορίας συζητείται επίσης εντατικά με τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και με τρίτες χώρες,» επεσήμανε η Brnjac.

Τόνισε ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόβλεψη για επιχειρηματικές οντότητες στον τουρισμό, η κυβέρνηση θα λάβει έγκαιρα μια λεπτομερή απόφαση σχετικά με τους όρους εισόδου των τουριστών στην Κροατία, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την καθιέρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά και μια πρόσθετη πρόταση για να εξασφαλιστεί ότι τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά εκδίδονται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στα κράτη μέλη ή στις χώρες Σένγκεν, αλλά και σε επισκέπτες που δικαιούνται να ταξιδέψουν σε άλλα κράτη μέλη.

Τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά αποτελούν ψηφιακά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ταξιδιώτης έχει εμβολιαστεί κατά του COVID-19, έχει αναρρώσει ή έχει υποβληθεί σε έλεγχο και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Εκτός από τις πιθανές χρήσεις στην υγειονομική περίθαλψη, το πιστοποιητικό χρησιμεύει επίσης για την ασφαλή, ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί στενά με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξεύρεση τεχνικών λύσεων για τη χρήση πιστοποιητικών το συντομότερο δυνατό. Η γνησιότητα των πιστοποιητικών μπορεί να επαληθευτεί με ασφάλεια σε ολόκληρη την ΕΕ και τελικά να καταστεί δυνατή η αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ή εγκρίσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα περί αποφάσεων όσον αφορά ποιοι περιορισμοί στη δημόσια υγεία για τους ταξιδιώτες μπορούν να αρθούν, και θα εφαρμόσουν το ίδιο στους ταξιδιώτες που διαθέτουν ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό. /ibna