Μαυροβούνιο: 80η θέση στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας

Μαυροβούνιο: 80η θέση στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας

Από συνολικά 178 χώρες, το Μαυροβούνιο κατέλαβε την 80η θέση στον παγκόσμιο κατάλογο οικονομικής ελευθερίας του American Heritage Foundation. Στην προηγούμενη έκθεση κατετάγη 91ο από 180 χώρες, επιτυγχάνοντας άλμα 11 θέσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ιδρύματος, η συνολική βαθμολογία οικονομικής ελευθερίας του Μαυροβουνίου ήταν 63,4 και αυξήθηκε κατά 1,9 βαθμούς, κυρίως λόγω της βελτιωμένης δημοσιονομικής υγείας.

«Το Μαυροβούνιο κατατάσσεται 39ο μεταξύ 45 χωρών στην ευρωπαϊκή περιοχή,» σημειώνει η έκθεση.

Η οικονομία του Μαυροβουνίου προήχθη φέτος στη ζώνη των μετρίως ελεύθερων οικονομιών.

«Το υψηλό επίπεδο κρατικών δαπανών και χρέους, το οποίο εμποδίζει τη μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία, θα μετριαστεί από τα βελτιωμένα οικονομικά του δημόσιου τομέα. Η χώρα εξακολουθεί να μαστίζεται από διαφθορά και αδύναμο κράτος δικαίου, καθώς και από ένα περίπλοκο ρυθμιστικό περιβάλλον,» αναφέρει η έκθεση.

Πρόοδος έχει σημειωθεί στους τομείς της δικαστικής αποτελεσματικότητας, των δημοσίων δαπανών, της φορολογικής υγείας και των επιχειρήσεων, της νομισματικής και της ελευθερίας της αγοράς εργασίας.

Πτώση καταγράφηκε στον τομέα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, της φορολογικής επιβάρυνσης και των εμπορικών ελευθεριών.

Οι επενδύσεις και οι οικονομικές ελευθερίες παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο.

Από τις χώρες της περιοχής, η Βόρεια Μακεδονία κατέλαβε την 46η θέση, η Σλοβενία την ​​48η, η Σερβία την 54η, το Κοσσυφοπέδιο την 58η, η Αλβανία την 66η, η Κροατία την 79η και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη την 82η.

Όσον αφορά το κράτος δικαίου, το τμήμα έκθεσης που αναφέρεται στο Μαυροβούνιο τονίζει ότι ο νόμος σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

«Η κυβέρνηση έχει βελτιώσει το σύστημα εγγραφής ακινήτων, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Παρά τις πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικαστικών διαδικασιών, η δικαστική διαφθορά και η έλλειψη διαφάνειας ή λογοδοσίας παραμένουν προβλήματα. Η διαφθορά και η αντίληψη της διαφθοράς είναι σημαντικά προβλήματα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,» δηλώνει το Ίδρυμα.

Η έναρξη μιας επιχείρησης και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν μετατραπεί σε φθηνότερες διαδικασίες, ενώ η επίλυση των αδειών οικοδομής διαρκεί λιγότερο χρόνο.

«Τα κανονιστικά και νομικά πλαίσια τα οποία διέπουν τις ξένες επενδύσεις διευκολύνουν γενικά την ανάπτυξη ενός αυξανόμενου ιδιωτικού τομέα. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι μικρός, αλλά το επίπεδο συμμετοχής και επένδυσης ξένων τραπεζών είναι σημαντικό. Ο πλήρως ιδιωτικοποιημένος τραπεζικός τομέας λειτουργεί υπό συνθήκες αγοράς,» προσθέτει η έκθεση. /ibna