Κροατία: Οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ φέρνουν προβλήματα για τη γεωργία

Κροατία: Οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ φέρνουν προβλήματα για τη γεωργία

Μια νέα στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει δραστική μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, κάτι που θα επηρεάσει σημαντικά έναν μεγάλο αριθμό αγροτών, ιδίως των αμπελουργών.

Ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Farm to Fork» (Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο) που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2020 είναι η μείωση της μισής χρήσης φυτοφαρμάκων έως το 2030.

Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε καλλιέργειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό ή εντελώς από τα φυτοφάρμακα, ενώ η αμπελουργία θα μπορούσε να επηρεαστεί ιδιαιτέρως, δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές φυτοφαρμάκων.

Ο Darko Preiner, επικεφαλής του Τμήματος αμπελουργίας και οικολογίας στη Σχολή Γεωργίας στο Ζάγκρεμπ, δήλωσε στο πρακτορείο HINA ότι «σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι οι αμπελώνες σε χώρες της ΕΕ σπάνια υπερβαίνουν το 10% της συνολικής γεωργικής γης, πάνω από το 70% του συνόλου των μυκητοκτόνων χρησιμοποιούνται σε αυτούς.»

«Η συμβατική αμπελουργία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση φυτοφαρμάκων, ενώ η αμπελουργία στην ΕΕ, ο κορυφαίος παραγωγός κρασιού στον κόσμο, αποτελεί σημαντική πηγή ρύπανσης. Η σχέση μεταξύ φυτοφαρμάκων και ασθενειών που προσβάλλουν άτομα που εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο έχει αποδειχθεί,» δήλωσε ο Preiner.

Η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων που προβλέπεται από τη νέα στρατηγική της ΕΕ θα μπορούσε επομένως να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον αμπελουργικό τομέα της Κροατίας, και ιδίως στο μέλλον των αυτόχθονων ποικιλιών. Ένα από αυτά είναι το pošip, μια γηγενής ποικιλία αμπέλου από το νησί Korčula, από την οποία κατασκευάζεται το κρασί Pošip, το πρώτο λευκό κρασί της Κροατίας με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Το Pošip έλαβε την ετικέτα το 1967.

Είναι δυνατόν να παραχθεί αυτή η ποικιλία με πιο βιώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο χρησιμοποιώντας λιγότερο επεμβατικούς παράγοντες, μια μέθοδος που ήδη εφαρμόζεται από ορισμένους παραγωγούς, ωστόσο άλλοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν χημικά φυτοφάρμακα. Επομένως, η μείωση στο βαθμό που προβλέπει η στρατηγική «Farm to Fork» – εάν δεν βρεθεί επαρκής εναλλακτική λύση – θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής.

Η αντικατάσταση κλασικών φυτοφαρμάκων με άλλα, φιλικά προς το περιβάλλον είναι μια επιλογή, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει ότι τα τελευταία είναι λιγότερο αποτελεσματικά και όταν πρόκειται για παράγοντα με βάση το χαλκό, αυτός συσσωρεύεται στο έδαφος ως βαρύ μέταλλο, προκαλώντας προβλήματα, δήλωσε ο Preiner.

Αυτή η μέθοδος μπορεί έτσι να συνδυαστεί με τη μέθοδο καλλιέργειας αμπέλων σε θέσεις λιγότερο κατάλληλες για την ανάπτυξη της νόσου.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Μητρώο Αμπελουργίας του Οργανισμού Πληρωμών για τη Γεωργία, την Αλιεία και την Αγροτική Ανάπτυξη, περίπου 83.000 τόνοι σταφυλιών και 525.000 εκατόλιτρα κρασιού παρήχθησαν στην Κροατία το 2019. /ibna

Πηγή: HINA