Κροατία: Δεκαπλασιασμός στα κέρδη ηλεκτρικής ενέργειας στη 12ετία

Κροατία: Δεκαπλασιασμός στα κέρδη ηλεκτρικής ενέργειας στη 12ετία

Σύμφωνα με τον κρατικό χρηματοοικονομικό οργανισμό (FINA), οι κροατικοί φορείς παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεκαπλασίασαν τα κέρδη τους κατά τη διάρκεια 12 ετών, από 215 εκατομμύρια kuna το 2008 σε 2,2 δισεκατομμύρια kuna (290 εκατομμύρια ευρώ) το 2019.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 89 το 2008 σε 708 το 2019, ενώ την ίδια στιγμή ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον κλάδο μειώθηκε από 13.465 σε 11.274. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε περικοπές θέσεων εργασίας στον κρατικό διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας HEP, από 9.271 το 2008 σε 6.535 το 2019.

Η FINA σημειώνει ότι πολλές από τις εταιρείες που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν απασχολούσαν υπαλλήλους ή απασχολούσαν μόνο έναν μικρό αριθμό. Το 2019, από 708 εταιρείες, οι 458 δεν είχαν υπαλλήλους, ενώ οι 159 είχαν μόνο έναν ή δύο.

Τα συνολικά έσοδα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν από 21,1 δισεκατομμύρια kuna το 2008 σε 29,6 δισεκατομμύρια kuna το 2019. Οι δαπάνες αυξήθηκαν επίσης, από 20,8 δισεκατομμύρια σε 27 δισεκατομμύρια kuna. Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο από 215,5 εκατομμύρια kuna το 2008 σε 2,2 δισεκατομμύρια kuna το 2019, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 938%.

Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς. Το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα -4,4 δισεκατομμύρια kuna- καταγράφηκε το 2012 και το χαμηλότερο -1,6 δισεκατομμύρια kuna- το 2014. Το 2019, το εμπορικό έλλειμμα ήταν 4,1 δισεκατομμύρια kuna, καταγράφοντας αύξηση 69% σε ετήσια βάση.

Ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός σε αυτόν τον τομέα σημείωσε άνοδο από 6.386 kuna το 2008 σε 8.000 kuna το 2019 (αύξηση κατά 25,3%).

Η FINA υπενθύμισε ότι η αναδιάρθρωση του κροατικού τομέα ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε το 2001, ενώ η επίσημη ελευθέρωση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε το 2008. Από την 1η Ιουλίου 2008, όλοι οι καταναλωτές είχαν επιλογές όσον αφορά τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά την περίοδο των 12 ετών, αρκετοί ανταγωνιστές εμφανίστηκαν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι περισσότεροι από τους οποίους μετά το 2009.

Τα υψηλότερα έσοδα και κέρδη προήλθαν από τις κρατικές εταιρείες HEP (10,5 δισεκατομμύρια kuna σε έσοδα και 1,1 δισεκατομμύρια kuna σε κέρδη) και HEP-Proizvodnja (4,2 δισεκατομμύρια kuna σε έσοδα και 457 εκατομμύρια kuna σε κέρδη).

Όσον αφορά τις ιδιωτικές εταιρείες, τα υψηλότερα έσοδα προήλθαν από την GEN-I Hrvatska (932,4 εκατομμύρια kuna) και την E.ON Energija, πρώην RWE Energija (917,5 εκατομμύρια kuna). /ibna

 

(1 € = 7,57 kuna)