Μαυροβούνιο: Στο 10,8% του ΑΕΠ το έλλειμμα των δημόσιων οικονομικών την περσινή χρονιά

Μαυροβούνιο: Στο 10,8% του ΑΕΠ το έλλειμμα των δημόσιων οικονομικών την περσινή χρονιά

Το έλλειμμα δημοσίων οικονομικών του Μαυροβουνίου πέρυσι ανήλθε σε 461 εκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 10,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και 130 εκατομμύρια πάνω από τον στόχο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το έγγραφο του Υπουργείου με τίτλο «Ανάλυση των ενοποιημένων δημόσιων δαπανών για το περασμένο έτος» αναφέρει ότι η πανδημία του COVID-19 και ο αντίκτυπός της στις οικονομικές ροές καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κίνηση των δημόσιων οικονομικών.

«Η σημαντική μείωση των δημόσιων εσόδων που προκλήθηκε από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και την πίεση στην κατανάλωση λόγω της ανάγκης για πρόσθετη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, καθώς και η εφαρμογή κοινωνικοοικονομικών μέτρων για την υποστήριξη των πολιτών και της οικονομίας, έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ελλείματος δημόσιων δαπανών στο υψηλότερο επίπεδο από την ανεξαρτησία,» υπογραμμίζει το έγγραφο.

Το ισχυρό οικονομικό σοκ, σύμφωνα με το υπουργείο, αποσβέθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση καταθέσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος και τον πρόσθετο δανεισμό υπό ευνοϊκές συνθήκες, οι οποίες διατήρησαν τη ρευστότητα του προϋπολογισμού ακόμη και υπό συνθήκες σημαντικής μείωσης της είσπραξης δημόσιων εσόδων. Αυτό εξασφάλισε τακτική εξυπηρέτηση των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού.

Τα δημόσια έσοδα πέρυσι ανήλθαν σε 1,87 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 43,7% του εκτιμώμενου ΑΕΠ.

«Τα έσοδα ήταν 69,4 εκατομμύρια ή 3,6% κάτω από τον στόχο, ενώ σε σύγκριση με το 2019, η είσπραξη των εσόδων ήταν χαμηλότερη κατά 282,2 εκατομμύρια ή 13,1%, ως αποτέλεσμα μιας σημαντικής μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19,» εξηγεί το έγγραφο.

Οι δημόσιες δαπάνες πέρυσι ανήλθαν σε 2,33 δισεκατομμύρια ευρώ ή 54,5% του ΑΕΠ, 60,6 εκατομμύρια ή 2,7% πάνω από τον στόχο. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σημειώθηκε αύξηση 106,6 εκατομμυρίων ή 4,8%, κυρίως λόγω της εφαρμογής τριών πακέτων κοινωνικοοικονομικών μέτρων που στοχεύουν στην καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στους πολίτες και την οικονομία.

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι τα αρχικά έσοδα του προϋπολογισμού από τοπικές μονάδες αυτοδιοίκησης πέρυσι ανήλθαν σε 230,2 εκατομμύρια ευρώ και ήταν χαμηλότερα κατά 36,2 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το 2019.

«Αυτά (τα έσοδα) είναι 3,5 εκατομμύρια κάτω από τον στόχο. Τα τοπικά έσοδα μειώθηκαν, μεταξύ άλλων, σημαντικά λόγω του προτεινόμενου συνόλου μέτρων για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19,» εξηγεί το Υπουργείο.

Οι δαπάνες προϋπολογισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης πέρυσι ανήλθαν σε 268,6 εκατ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 73,3 εκατ. από το 2019. Οι δαπάνες ξεπέρασαν τον στόχο κατά 39,8 εκατ. Ευρώ, κυρίως λόγω των υψηλότερων πιστώσεων για τον προϋπολογισμό κεφαλαίου.

«Πέρυσι, σημειώθηκε έλλειμμα τοπικής αυτοδιοίκησης ύψους 38,5 εκατομμυρίων ευρώ,» σημειώνει το υπουργείο.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα πέρυσι ανήλθε σε 422,6 εκατομμύρια ευρώ ή 9,9% του ΑΕΠ, 86,7 εκατομμύρια ή 25,8% πάνω από τον στόχο.

Τα αρχικά έσοδα του προϋπολογισμού πέρυσι ανήλθαν σε 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 38,3% του εκτιμώμενου ΑΕΠ, χάνοντας τον στόχο κατά 65,8 εκατομμύρια ή 3,9%, ή 246 εκατομμύρια ή 13,1% κάτω από το 2019.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2,06 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 48,2% του ΑΕΠ, δηλαδή 33,2 εκατομμύρια ή 1,6% περισσότερο από ό, τι το 2019. /ibna