ΕΕ και Β-Ε διοργάνωσαν την 5η Ειδική Ομάδα για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

ΕΕ και Β-Ε διοργάνωσαν την 5η Ειδική Ομάδα για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

Η 5η σύνοδος της Ειδικής Ομάδας για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης (ΜΔΔ) για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Β-Ε) εγκαινιάστηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2021 από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών της Β-Ε Zoran Tegeltija και την Genoveva Calavera, Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (DG NEAR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνη για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής του 2019 σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ, η συνάντηση επικεντρώθηκε στα σχέδια και την πρόοδο των αρχών της Β-Ε για τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, διασφαλίζοντας μια επαγγελματική και αποπολιτικοποιημένη δημόσια διοίκηση και μια συντονισμένη εθνική προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής.

«Η Επιτροπή χαιρέτισε το υψηλότερο πολιτικό προφίλ που αποκτήθηκε από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, όπως αποδεικνύεται από την παρουσία του Προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών και των αρμόδιων Υπουργών. Η Επιτροπή επαίνεσε επίσης την πρόσφατη έγκριση του σχεδίου δράσης για την ΜΔΔ και την προετοιμασία και υιοθέτηση στρατηγικών για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών (ΔΔΟ) σε ορισμένα από τα κυβερνητικά επίπεδα. Η Επιτροπή κάλεσε τις αρχές της Β-Ε να αξιοποιήσουν αυτήν τη θετική δυναμική και να διασφαλίσουν περαιτέρω πρόοδο σε τέσσερις τομείς που χαρακτηρίζονται ως βασικοί για μια αξιόπιστη διαδικασία μεταρρύθμισης,» ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε.

Όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ΜΔΔ, η Επιτροπή επανέλαβε την ανάγκη να καθιερωθούν αποτελεσματικότερες ρυθμίσεις συντονισμού με την ενίσχυση των συντονιστών ΜΔΔ σε επίπεδο οντοτήτων και καντονίων, καθώς και με τη μεταρρύθμιση του γραφείου συντονιστών ΜΔΔ.

Όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης, η Επιτροπή κάλεσε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να ξεπεράσει την υπερβολική εξάρτηση από τους δωρητές και να επιδείξει αξιόπιστη πολιτική δέσμευση αυξάνοντας τις δικές της δημοσιονομικές συνεισφορές έως το 2022, προκειμένου να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης.

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη καθιέρωσης μιας εθνικής προσέγγισης για τα δημόσια οικονομικά το 2021, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφανής και αποτελεσματική χρήση δημόσιων πόρων για καλύτερες υπηρεσίες και να απελευθερωθεί η δυνατότητα δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ στο μέλλον.

«Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης του κατακερματισμού και της πολιτικοποίησης, τα οποία εμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Η εναρμόνιση των έντεκα νόμων για τις δημόσιες υπηρεσίες και η ευθυγράμμισή τους με τις αρχές της αξιοκρατίας θα εξασφάλιζε ίση αμοιβή για ίσα προσόντα και υψηλότερη επαγγελματικοποίηση. Η Επιτροπή επανέλαβε επίσης τη σημασία της μείωσης των πολιτικών παρεμβάσεων και του τερματισμού της πρακτικής πρόσληψης προσωπικού χωρίς ανταγωνιστικές διαδικασίες. Τέλος, η Επιτροπή τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι δικαιολογημένες μέσω της τακτικής δημοσίευσης εκθέσεων παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων στο κοινοβούλιο και υψηλότερης διαφάνειας των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων,» σημειώνει το δελτίο τύπου.

Της συνάντησης προήδρευσαν οι Josip Grubeša, Υπουργός Δικαιοσύνης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, και Michela Matuella, αναπληρώτρια διευθύντρια για τα Δυτικά Βαλκάνια και επικεφαλής της μονάδας για την Αλβανία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στην GD NEAR. /ibna