Σερβία: Στα μισά του δρόμου για την ένταξη στην ΕΕ

Σερβία: Στα μισά του δρόμου για την ένταξη στην ΕΕ

Η πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρωτοβουλία της Γαλλίας, πήρε μια νέα «πορεία», καθώς πλέον η νέα μεθοδολογία ένταξης προβλέπει ομάδες κεφαλαίων κι όχι μεμονωμένα κεφάλαια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Καθώς ακόμα εναρμονίζεται η νέα μεθοδολογία, δεν είναι απόλυτα σαφές αν θα είναι ταχύτερη από την προηγούμενη διαδικασία, το σίγουρο όμως είναι ότι αυτό θα εξαρτηθεί και από τη χώρα που θέλει να ενταχθεί αλλά και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Την νέα διαδικασία εξηγεί μέσω infographics το Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών (CEP) μετά την έγκριση της από το Συμβούλιο της ΕΕ για τη διεύρυνση τον Μάρτιο του 2020.

Παρόλο που δημιουργήθηκε πρωτίστως για εφαρμογή στις διαδικασίες ένταξης της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, οι προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να προσαρμοστούν στις υπάρχουσες διαπραγματεύσεις της Σερβίας.

Οι έξι θεματικές ενότητες

  1. Βασικά κεφάλαια

Στο πρώτο σύμπλεγμα, το οποίο αναφέρεται στα θεμελιώδη δικαιώματα και περιλαμβάνει το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τον εκδημοκρατισμό, η Σερβία άνοιξε όλα τα κεφάλαια:

Κεφάλαιο 5 – Δημόσιες συμβάσεις

Κεφάλαιο 18 – Στατιστικές

Κεφάλαιο 23 – Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα

Κεφάλαιο 24 – Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια

Κεφάλαιο 32 – Δημοσιονομικός έλεγχος

  1. Εσωτερική αγορά

Στο δεύτερο σύμπλεγμα, το οποίο αναφέρεται στην εσωτερική αγορά και την ελεύθερη ροή αγαθών, κεφαλαίων και εργασίας, ανοιχτά είναι τέσσερα κεφάλαια, ενώ εννέα παραμένουν κλειστά.

Ανοιχτά κεφάλαια:

Κεφάλαιο 4 – Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων

Κεφάλαιο 6 – Εταιρικό δίκαιο

Κεφάλαιο 7 – Νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Κεφάλαιο 9 – Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

  1. Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Από τα οκτώ κεφάλαια του τρίτου συμπλέγματος, η Σερβία άνοιξε πέντε, δύο από τα οποία έκλεισαν προσωρινά.

Ανοιχτά κεφάλαια:

Κεφάλαιο 17 – Οικονομική και νομισματική πολιτική

Κεφάλαιο 20 – Επιχειρηματικότητα και βιομηχανική πολιτική

Κεφάλαιο 29 – Τελωνειακή ένωση

Προσωρινά κλειστά:

Κεφάλαιο 25 – Επιστήμη και έρευνα

Κεφάλαιο 26 – Εκπαίδευση και πολιτισμός

Κλειστά κεφάλαια:

Κεφάλαιο 10 – Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα ενημέρωσης

Κεφάλαιο 16 – Φορολογία

Κεφάλαιο 19 – Κοινωνική πολιτική και απασχόληση

  1. Πράσινη ατζέντα και βιώσιμη συνδεσιμότητα

Στο τέταρτο σύμπλεγμα που σχετίζεται με το πράσινο σχέδιο και τη βιώσιμη συνδεσιμότητα, δηλαδή τομείς από τις μεταφορές έως την οικολογία, δεν έχει ανοίξει κανένα κεφάλαιο

Κεφάλαιο 14 – Πολιτική μεταφορών

Κεφάλαιο 15 – Ενέργεια

Κεφάλαιο 21 – Διευρωπαϊκά δίκτυα

Κεφάλαιο 27 – Περιβάλλον

  1. Πόροι γεωργία και συνοχή

Στο πέμπτο σύμπλεγμα, η Σερβία άνοιξε δύο από τα πέντε κεφάλαια.

Ανοικτά:

Κεφάλαιο 13 – Αλιεία

Κεφάλαιο 33 – Δημοσιονομικές και δημοσιονομικές διατάξεις

Δεν έχουν ανοίξει:

Κεφάλαιο 11 – Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Κεφάλαιο 12 – Ασφάλεια των τροφίμων, κτηνιατρική και υγειονομική πολιτική

Κεφάλαιο 22 – Περιφερειακή πολιτική και συντονισμός των διαρθρωτικών μέσων

  1. Εξωτερικές σχέσεις

Το έκτο σύμπλεγμα περιλαμβάνει την εναρμόνιση της υποψήφιας χώρας με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, με την Σερβία να έχει ανοίξει το ένα από τα δυο κεφάλαια.

Ανοιχτό:

Κεφάλαιο 30 – Εξωτερικές σχέσεις

Κλειστό:

Κεφάλαιο 31 – Εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας και άμυνας

Δύο κεφάλαια δεν περιλαμβάνονται σε καμιά από αυτές τις έξι συστάδες.

Το Κεφάλαιο 34 δεν περιλαμβάνεται στις συστάδες, διότι είναι το καταληκτικό κεφάλαιο που έρχεται στο τέλος της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, όταν είναι ήδη βέβαιο ότι η υποψήφια χώρα θα προσχωρήσει στην ΕΕ και καθορίζει πόσους εκπροσώπους θα έχει η χώρα στους θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ποια θα είναι η κατανομή των ψήφων σε ορισμένα όργανα και πώς θα υπολογίζεται ο αριθμός των ψήφων που θα έχει αυτό το κράτος.

Τέλος το Κεφάλαιο 35 στην περίπτωση της Σερβίας πραγματεύεται το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου. Στην πραγματικότητα, είναι ένα από τα κεφάλαια που με σαφήνεια καθορίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας. Εάν και πότε θα επιλυθεί, κανείς δεν μπορεί να το προσδιορίσει αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι η ΕΕ, και πιθανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα επιμείνουν στην επίλυση του ζητήματος./ibna