Το ΝΑΤΟ και η Βόρεια Μακεδονία ενισχύουν τις απαντήσεις από τις απειλές στον κυβερνοχώρο

Το ΝΑΤΟ και η Βόρεια Μακεδονία ενισχύουν τις απαντήσεις από τις απειλές στον κυβερνοχώρο

Ο νεότερος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Βόρεια Μακεδονία, υπέγραψε ένα βασικό έγγραφο που θα βελτιώσει τη συνεργασία στην κυβερνοάμυνα και τη βοήθεια μεταξύ του ΝΑΤΟ και των υπερασπιστών στον κυβερνοχώρο της χώρας. Το νέο μνημόνιο συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας στον κυβερνοχώρο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο και τις βέλτιστες πρακτικές, βοηθά στην πρόληψη των συμβάντων στον κυβερνοχώρο και θα επιτρέψει στη Βόρεια Μακεδονία να αυξήσει την ανθεκτικότητά της στις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Το MoU υπεγράφη αυτή την εβδομάδα από την Υπουργό Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας Radmila Shekerinska και τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ David van Weel υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Συμβουλίου Διαχείρισης Cyber ​​Defense (CDMB).

«Η κυβερνοάμυνα αποτελεί προτεραιότητα για το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους του. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις εξελισσόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο είναι κρίσιμη και αυτό το μνημόνιο για την άμυνα στον κυβερνοχώρο που υπεγράφη με τη Βόρεια Μακεδονία είναι ένα σημαντικό βήμα», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας van Weel

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το μνημόνιο συνεργασίας με το ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση στον κυβερνοχώρο επιτρέπει μια συντονισμένη απάντηση των Συμμάχων σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο και αντιπροσωπεύει μια σοβαρή συμβολή στην ενίσχυση των εθνικών μας ικανοτήτων για την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και της ανθεκτικότητας της Συμμαχίας γενικά» είπε η υπουργός Shekerinska.

Το ΝΑΤΟ έχει παρόμοιες συμφωνίες με όλους τους Συμμάχους του, οι οποίες προωθούν τη στενότερη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοάμυνας, την αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση ανάγκης, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στην αντιμετώπιση των συνεχώς εξελισσόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο./ibna