Σλοβενία: Προετοιμάζεται εθνικό σχέδιο ανάκαμψης από τον COVID-19

Σλοβενία: Προετοιμάζεται εθνικό σχέδιο ανάκαμψης από τον COVID-19

Ο υπουργός Οικονομικών της Σλοβενίας Andrej Šircelj παρακολούθησε την άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Συμβούλιο ECOFIN) την Τρίτη. Το κεντρικό θέμα της συνόδου ήταν η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις οικονομικές προβλέψεις για το χειμώνα του 2021. Η επανεμφάνιση της πανδημίας καθυστέρησε τη διαδικασία ανάκαμψης. Οι προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ δείχνουν άνοδο 3,7% στην οικονομία της ΕΕ το 2021 και 3,9% το 2022. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει υψηλότερη ανάπτυξη στη Σλοβενία ​​το 2021 από τον μέσο όρο της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα αύξηση 4,7% του ΑΕΠ και 5,2% το 2022, σημειώνοντας βελτίωση σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις που προέβλεπαν αύξηση 3,8% το 2022.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης, τα κράτη μέλη επικεντρώνονται στην κατάρτιση εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Σλοβενικό Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη. Ο πρωταρχικός στόχος του μηχανισμού ανάκτησης και ανθεκτικότητας έγκειται να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην ανάκαμψή τους, και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να επικεντρωθεί στην ταχεία έγκριση των εθνικών σχεδίων και στην άμεση και αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Πρέπει επίσης να μειωθούν οι διοικητικές και γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την έναρξη της ανάκαμψης.

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν επίσης τη σύσταση απόρριψης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019 και τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2022, οι οποίοι θα εγκριθούν με γραπτή διαδικασία. Αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με την παγκόσμια πρωτοβουλία ανάκαμψης της ΕΕ που επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης σε αναπτυσσόμενες και χαμηλού εισοδήματος χώρες.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Šircelj παρακολούθησε τη βιντεοδιάσκεψη της Ευρωομάδας. Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις πολιτικές προοπτικές στην ευρωζώνη με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χειμώνα του 2021.

«Οι αβεβαιότητες παραμένουν υψηλές. Επομένως, είναι σημαντικό η δημοσιονομική πολιτική να παραμείνει υποστηρικτική. Ο αντίκτυπος της κρίσης του COVID-19 θα ποικίλει και ορισμένοι τομείς θα επηρεαστούν περισσότερο από άλλους. Η ανάκαμψη θα είναι μεγάλη, ωστόσο οι πολιτικές που στοχεύουν στη στήριξη των διαρθρωτικών αλλαγών και την προώθηση των επενδύσεων μπορεί να συμβάλει σε αυτό τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση,» δήλωσε ο υπουργός Šircelj. /ibna