Μαυροβούνιο: Εκτεταμένες συνέπειες ελλοχεύουν στις τροποποιήσεις στο Νόμο για το Δικαστικό Σώμα

Μαυροβούνιο: Εκτεταμένες συνέπειες ελλοχεύουν στις τροποποιήσεις στο Νόμο για το Δικαστικό Σώμα

Η πρώην επικεφαλής διαπραγματεύτρια του Μαυροβουνίου στα κεφάλαια 23 και 24 Marijana Laković Drašković πιστεύει ότι οποιαδήποτε απόπειρα παράκαμψης των ευρωπαίων εταίρων, όπως στην περίπτωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων του νόμου για την εισαγγελία και του νόμου για την ειδική εισαγγελία, ενδέχεται να οδηγήσουν όχι μόνο στην ενεργοποίηση της ρήτρας ισορροπίας αλλά και στην απενεργοποίηση ορισμένων κεφαλαίων.

Μιλώντας στα μέσα του Μαυροβουνίου, η Laković Drašković δήλωσε ότι κάθε νόμος που αφορά την οργάνωση του δικαστικού σώματος έχει συνταχθεί με εκτεταμένες διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο, καθώς και εντατική επικοινωνία και υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ), έχοντας εγκριθεί με τη γνωμοδότηση της Επιτροπή της Βενετίας.

«Ως εκ τούτου, η ΕΕ αναμένει τη συνεπή εφαρμογή τους. Επομένως, εάν υπάρχει ανάγκη βελτίωσής τους προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους, κρίνεται επίσης απαραίτητο να αλλάξουν με προηγούμενη διαβούλευση με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μέσω ευρείας διαβούλευσης και συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών,» δήλωσε η Laković Drašković.

Εκτίμησε ότι η υιοθέτηση του νόμου με τον τρόπο που υποδεικνύεται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία «που κατέληξε ο τρόπος τους» με το πρόσχημα μιας αποτελεσματικότερης καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς και της ταχύτερης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα οδηγούσε – το λιγότερο – στα ήδη εκφρασμένα κωλύματα στη δικαιοσύνη και την αναστολή των διαπραγματεύσεων.

Πιστεύει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποίησε την πλάγια οδό από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της κατά την έγκριση ενός νόμου, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των ευρωπαίων εταίρων.

«Έκαναν το ίδιο πράγμα με την έγκριση των τροποποιήσεων για το νόμο περί δημόσιων και κρατικών υπαλλήλων, τις τροποποιήσεις για το νόμο περί ελευθερίας της θρησκείας και της πίστης και του νομικού καθεστώτος των θρησκευτικών κοινοτήτων κ.λπ. Επομένως, η νέα κυβέρνηση δεσμεύεται δηλωτικά προς την ευρωπαϊκή πορεία αγνοώντας τις προτάσεις των εταίρων που μας βοηθούν να ενταχθούμε το συντομότερο δυνατό,» κατέληξε η Laković Drašković. /ibna