Β-Ε: 4 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ για τη διατήρηση της ανάπτυξης τοπικών εταιρικών σχέσεων απασχόλησης

Β-Ε: 4 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ για τη διατήρηση της ανάπτυξης τοπικών εταιρικών σχέσεων απασχόλησης

Μετά την επιτυχή υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου που οδήγησε στη δημιουργία 19 τοπικών εταιρικών σχέσεων στη Β-Ε και επέτρεψε τη δημιουργία περίπου 550 νέων θέσεων εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε επιπλέον 4 εκατομμύρια ευρώ για να συνεχίσει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες εταιρικής σχέσης με σημαντικούς παράγοντες στην αγορά εργασίας.

«Το έργο ‘Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Τοπικές Εταιρικές Σχέσεις για την Απασχόληση – Φάση ΙΙ’ θα επιτρέψει σε εκπροσώπους των τοπικών αρχών, της εκπαίδευσης, των εργοδοτών, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και των ΜΚΟ να δημιουργήσουν βιώσιμους μηχανισμούς βασισμένους σε εταιρικές σχέσεις σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα επιτρέψουν την αύξηση της πρόσβασης στην επίσημη απασχόληση. Σε συνεργασία με τη ΔΟΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει 20 νέες τοπικές εταιρικές σχέσεις που θα εκπαιδεύσουν περισσότερους από 1.600 άνεργους για την τοπική αγορά εργασίας, εκ των οποίων τουλάχιστον 600 θα απασχοληθούν έως το τέλος του 2023,» σημειώνει η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε σε δελτίο τύπου.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εργασίας και Απασχόλησης της Β-Ε, μετά την έκρηξη της πανδημίας COVID-19, η ανεργία αυξήθηκε κατά 2,86% λόγω της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας με τάση για περαιτέρω ανάπτυξη.

Οι επιχορηγήσεις θα είναι διαθέσιμες μέσω δημόσιου καλέσματος για τοπικά σχέδια εταιρικών σχέσεων απασχόλησης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι εταιρικές σχέσεις, που αποτελούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες απασχόλησης, εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα προτείνουν προγράμματα των οποίων η εφαρμογή θα επιτρέψει στους άνεργους να δραστηριοποιηθούν και να βρουν τη θέση τους στην τοπική αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα προγράμματα απασχόλησης των ανέργων και των ανενεργών νέων γυναικών και ανδρών, των μακροχρόνια ανέργων, των ατόμων με χαμηλή εκπαίδευση, των ηλικιωμένων εργαζομένων και άλλων ανέργων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχασαν τη δουλειά τους λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Με αυτόν τον τρόπο, το έργο θα συμβάλει άμεσα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ακολουθώντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις ειδικές απαιτήσεις των εργοδοτών στην απάντησή τους στην κρίση. Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2021 έως το τέλος του 2023. /ibna