Σλοβενία: Σχέδια για κατασκευή πιλοτικών γεωθερμικών σταθμών

Σλοβενία: Σχέδια για κατασκευή πιλοτικών γεωθερμικών σταθμών

Η Dravske elektrarne Maribor (DEM), θυγατρική του ομίλου Holding Slovenske elektrarne, με σκοπό την ενίσχυση της θέσης του μεγαλύτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Σλοβενία, μαζί με τους συνεργάτες της Petrol, d.d., Ljubljana και Nafta Lendava, d.o.o σχεδιάζει τη δημιουργία πιλοτικού γεωθερμικού σταθμού στο Δήμο Lendava. «Το έργο θα είναι η πρώτη αίτηση σλοβενικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας σε εγκαταλελειμμένα φρεάτια αερίου και πετρελαίου στη Σλοβενία ​​και σε όλο τον κόσμο,» αναφέρει η DEM σε δελτίο τύπου.

Λόγω της αξιοπιστίας και της μονιμότητάς της μεταξύ των ΑΠΕ, η γεωθερμική ενέργεια έχει τεράστιες δυνατότητες, καθώς σε αντίθεση με την αιολική και την ηλιακή ενέργεια είναι συνεχώς διαθέσιμη κάθε μέρα του έτους. Εμφανίζει ποικίλα πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών πηγών ενέργειας με βάση τα ορυκτά καύσιμα. Το μεγαλύτερο από αυτά έγκειται στο γεγονός ότι είναι καθαρό και ασφαλές για το περιβάλλον, καθώς δεν εκπέμπει επιβλαβείς ουσίες. Η χρήση της γεωθερμικής ενέργειας μπορεί να μειώσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων, γεγονός που μειώνει επίσης τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ένα άλλο πλεονέκτημα αναφέρεται στα διαθέσιμα αποθέματα γεωθερμικής ενέργειας, τα οποία είναι πρακτικά ανεξάντλητα. Οι γεωθερμικοί σταθμοί καταλαμβάνουν λίγο χώρο, καθώς είναι τοποθετημένοι απευθείας στην πηγή ενέργειας. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η αξιοπιστία, καθώς η παραγωγή δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Ο ηλεκτρισμός μπορεί να παραχθεί σε μια γεωθερμική μονάδα παραγωγής ενέργειας 24 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα του έτους. Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση και ψύξη ή για παραγωγή ηλεκτρισμού. Η τελευταία απαιτεί κατάλληλες πηγές θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένων τεκτονικών ενεργών περιοχών, όπου συχνά βρίσκονται εγκαταλελειμμένες οπές αερίου. Υπάρχουν πάνω από δέκα εκατομμύρια από αυτές παγκοσμίως και τουλάχιστον δεκαπέντε στη Σλοβενία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το δυναμικό απόκτησης ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι εταίροι του έργου καταρτίζουν ένα πιλοτικό σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με έναν σωλήνα θερμότητας γεωθερμικής βαρύτητας στο πηγάδι Pg-8 στο Prekomurje. Ο σκοπός αυτού του πιλοτικού έργου είναι η παγκόσμια εφαρμογή και χρήση μιας εντελώς νέας μεθόδου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με έναν γεωθερμικό βαρυτικό σωλήνα θερμότητας, η οποία θα είναι καρπός σλοβενικής γνώσης (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας SI 23618 Α).

Το πιλοτικό έργο προγραμματίζεται στον οικισμό Čentiba στο δήμο Lendava. Πρόκειται για ένα υπάρχον αλλά μη παραγωγικό πηγάδι Pg-8. Ένας γεωθερμικός βαρυτικός σωλήνας θερμότητας παράγει επαρκή ροή θερμότητας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε βάθη μεγαλύτερα από δύο χιλιόμετρα. Η κατασκευή του βαρυτικού σωλήνα θερμότητας πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε, με την εκμετάλλευση της γεωθερμικής θερμότητας της γης στο πηγάδι, το ψυκτικό εξατμίζεται. Οι ατμοί οδηγούνται στην επιφάνεια, όπου συμπυκνώνονται και επιστρέφουν στο πηγάδι. Η γεωθερμική θερμότητα που παράγεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση και παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός μικρού πιλοτικού σταθμού με σωλήνα θερμότητας γεωθερμικής βαρύτητας σε ένα πηγάδι βάθους περίπου 3 χιλιομέτρων. Σε περίπτωση που το πιλοτικό έργο αποφέρει ευνοϊκά αποτελέσματα, η ιδέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλα εγκαταλελειμμένα πηγάδια στη Σλοβενία, καθώς και σε όλο τον κόσμο. Το έργο, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας και τη συμβολή στη μείωση της ρύπανσης από εγκαταλελειμμένα πηγάδια σε όλο τον κόσμο.

Ο διευθυντής της Dravske elektrarne Maribor Andrej Tumpej τονίζει ότι το αναφερόμενο πιλοτικό έργο αντιπροσωπεύει μια εξειδικευμένη αγορά σε παγκόσμια κλίμακα.

«Η έννοια της χρήσης γεωθερμικής ενέργειας με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και η αποκλειστική χρήση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δίνεται στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας Drava Maribor. Το πιλοτικό έργο θα είναι η πρώτη εφαρμογή αυτού του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου καρπός σλοβενικής τεχνογνωσίας. Η εφαρμογή, η οποία αντιπροσωπεύει ένα νέο βήμα στην πορεία της ανάπτυξης και μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα για όλους τους εταίρους, αποτελεί προστιθέμενη αξία τόσο για την τοπική κοινότητα όσο και για ολόκληρη τη Σλοβενία,» κατέληξε ο Tumpej. /ibna