Σλοβενία: Μείωση στην αξία εισαγωγών/εξαγωγών το 2020 σε ετήσια βάση

Σλοβενία: Μείωση στην αξία εισαγωγών/εξαγωγών το 2020 σε ετήσια βάση

Κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2020, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της Σλοβενίας μειώθηκαν κατά 2,0% και 6,0% αντίστοιχα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019. Σε αντίθεση με το 2019, κατά την περίοδο αυτή σημειώθηκε πλεόνασμα συναλλαγών αγαθών.

«Το εξωτερικό εμπόριο εμφανίστηκε αρκετά μέτριο τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς η συνολική αξία των εξαγωγών (2,5 δισεκατομμύρια ευρώ) ήταν μόλις ένατη μεταξύ των μηνιαίων αποτελεσμάτων του περασμένου έτους, ενώ η συνολική αξία των εισαγωγών (2,8 δισεκατομμύρια ευρώ) ήταν έκτη μεταξύ των μηνιαίων αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους. Οι εξαγωγές ήταν χαμηλότερες μόνο τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Αύγουστο, ενώ η αξία των εισαγωγών ήταν χαμηλότερη κατά τους μήνες από τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο,» ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Ωστόσο, οι εξαγωγές τον Δεκέμβριο του 2020 καταγράφηκαν κατά 6,9% υψηλότερες από τον Δεκέμβριο του 2019. Οι εισαγωγές τον Δεκέμβριο του 2020 υπερέβησαν τις εισαγωγές του Δεκεμβρίου του 2019 κατά 1,1%. Η αξία των εξαγωγών το Δεκέμβριο του 2020 ήταν χαμηλότερη από τη μέση αξία των μηνιαίων εξαγωγών το 2019 (κατά 9,9%), ενώ η αξία των εισαγωγών το Δεκέμβριο του 2020 ήταν χαμηλότερη από τη μέση αξία των μηνιαίων εισαγωγών το 2019 (κατά 2,0%). Τον Δεκέμβριο του 2020, σημειώθηκε έλλειμμα εμπορίου αγαθών, το οποίο ανήλθε σε 0,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο λόγος εξαγωγών/εισαγωγών ήταν 90,5%.

Για τις εξαγωγές και εισαγωγές της Σλοβενίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ παραμένουν αγορές-κλειδί. Το 2020, οι εξαγωγές της Σλοβενίας στα κράτη μέλη της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 66,9% των συνολικών εξαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 67,5% των συνολικών εισαγωγών. Τον Δεκέμβριο του 2020, η Σλοβενία ​​εξήγαγε στα κράτη μέλη της ΕΕ 6,2% περισσότερο και εισήγαγε από αυτά 3,2% λιγότερο σε ετήσια βάση. Η εμπορική αξία με τα κράτη μέλη της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2020 ανήλθε σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις εξαγωγές και 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τις εισαγωγές. Σε σύγκριση με άλλους μήνες του 2020, οι εξαγωγές του Δεκεμβρίου προς τα κράτη μέλη της ΕΕ κατετάγησαν στην ένατη θέση, ενώ οι εισαγωγές κατατάσσονται στην όγδοη θέση.

Η αξία των εμπορευμάτων που εξήγαγε η Σλοβενία ​​σε τρίτες χώρες της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν 8,5% υψηλότερη σε ετήσια βάση, ύψους 0,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αξία των εμπορευμάτων που εισήγαγε η χώρα από χώρες εκτός ΕΕ ήταν 10,1% υψηλότερη από τον Δεκέμβριο του 2019 και ανήλθε σε 1,0 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με άλλους μήνες το 2020, οι εξαγωγές του Δεκεμβρίου κατετάγησαν δέκατες και οι εισαγωγές δεύτερες.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι εξαγωγές της Σλοβενίας το 2020 ανήλθαν σε 32,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 32,0 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αξία των εξαγωγών και των εισαγωγών ήταν χαμηλότερες από το 2019. Ο λόγος εξαγωγών/εισαγωγών ήταν 102,7% και το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο τα τελευταία δέκα χρόνια.

Το εμπόριο της Σλοβενίας το 2020 χαρακτηρίστηκε από πτώση των εξαγωγών με χαμηλότερο ρυθμό από τις εισαγωγές. Οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 2,0% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισαγωγές κατά 6,0%. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κυρίως λόγω του χαμηλότερου εμπορίου με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ το εμπόριο με χώρες εκτός ΕΕ κατέγραψε ακόμη και άνοδο. Όσον αφορά τους κύριους εμπορικούς εταίρους, σε σύγκριση με το 2019 οι εξαγωγές προς τη Γερμανία και την Ελβετία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ οι εξαγωγές προς την Ιταλία και τη Γαλλία σημείωσαν την ισχυρότερη πτώση. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις εξαγωγές αγαθών από την κατηγορία ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία συνεισέφεραν επίσης στο μεγαλύτερο βαθμό στις συνολικές εξαγωγές. Προϊόντα από την ομάδα οδικών οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των αερόστρωμνων σκαφών) συνέβαλαν το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών.

Η πτώση των εισαγωγών αντικατοπτρίζει επίσης το μειωμένο εμπόριο με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ το εμπόριο με χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκε με ρυθμό παρόμοιο με αυτόν των εξαγωγών. Όσον αφορά τους κύριους εμπορικούς εταίρους, σε σύγκριση με το 2019 οι εισαγωγές από την Ελβετία και την Κίνα σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ οι εισαγωγές από την Αυστρία, την Ιταλία και την Κροατία υποχώρησαν στο μεγαλύτερο βαθμό. Παρόμοια με τις εξαγωγές, η μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές εισαγωγές προήλθε από την κατηγορία ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων, με την κατηγορία προϊόντων οδικών οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των αερόστρωμνων σκαφών) να ακολουθεί. /ibna