Μαυροβούνιο: Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Μαυροβούνιο: Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία

Οι Βρυξέλλες προειδοποίησαν και έδωσαν «πολιτικό χαστούκι» στη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Μαυροβουνίου, η οποία είχε αποφασίσει να τροποποιήσει τους δικαστικούς νόμους χωρίς προηγούμενες διαβουλεύσεις με τους ευρωπαίους εταίρους, σχεδιάζοντας, μεταξύ άλλων, το κλείσιμο της Ειδικής Εισαγγελίας και τη σύσταση γραφείου Εισαγγελέα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Τέτοιες κινήσεις από τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Όπως μετέδωσε το CDM την Παρασκευή, οι Βρυξέλλες υπογράμμισαν ότι το Μαυροβούνιο χρειάζεται οι μεταρρυθμίσεις να συνεχιστούν και όχι να παλινδρομήσουν. Το Μαυροβούνιο διαθέτει θεσμούς που πρέπει να ενισχύσουν το έργο τους, και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται νέα όργανα, αλλά περισσότερο σαφή πρόοδο στον τομέα του κράτους δικαίου.

H επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μαυροβούνιο Oana Cristina Popa δήλωσε ότι είναι ξεκάθαρη ως προς αυτό το θέμα: το Μαυροβούνιο έχει ήδη συστήσει φορείς και μηχανισμούς για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας της δικαστικής και της εισαγγελικής αρχής.

«Ενθαρρύνουμε το Μαυροβούνιο να προβεί σε συνεπή χρήση αυτών των μηχανισμών και να αξιοποιήσει το έργο που έχει γίνει για την περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσμάτων στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος,» δημοσίευσε η Popa στο Twitter.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) απάντησε επίσης, προτρέποντας το Μαυροβούνιο να διασφαλίσει τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και να αποφύγει την παλινδρόμηση.

«Υπάρχει ένα ειδικό προσωρινό σημείο αναφοράς στο Κεφάλαιο 23 που απαιτεί από το Μαυροβούνιο να εφαρμόσει αυτές τις συνταγματικές τροποποιήσεις σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτό ισχύει επίσης για νόμους όπως ο νόμος για την εισαγγελία και ο νόμος για την ειδική εισαγγελία,» δήλωσε η Ana Pisonero.

Αν και η νέα πλειοψηφία σημείωσε ότι είχε ζητήσει τη γνώμη της EE σχετικά με το θέμα, τα μηνύματα που διαβίβασαν οι Βρυξέλλες δεν το επιβεβαιώνουν.

Η καθηγήτρια στη Σχολή Οικονομίας, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου και πρώην υπουργός Εξωτερικών, κ. Gordana Đurović, αναφέρει ότι η Ευρώπη εξέδωσε ισχυρή προειδοποίηση και ισχυρίζεται ότι η συμπεριφορά της νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας θα μπορούσε να εμποδίσει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ.

Σε δήλωση στο CDM, η Đurović λέει ότι υπάρχει μια σαφής διαδικασία σχετικά με την έγκριση κανονισμών, καθώς και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και μιας χώρας που διαπραγματεύεται την ένταξή της στην ΕΕ όσον αφορά τους νέους κανονισμούς.

Επανέλαβε επίσης ότι αυτή είναι η τρίτη προειδοποίηση που προέρχεται από την ΕΕ.

«Η πρώτη προειδοποίηση αφορούσε τη μη διαφανή διαδικασία δανεισμού. η δεύτερη αναφέρεται στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης όταν η ΕΕ αντέδρασε στις τροποποιήσεις του νόμου για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους κρατικούς υπαλλήλους. Το επόμενο βήμα είναι η πρόταση για νόμους στον τομέα του κράτους δικαίου.»

Προσέθεσε ότι, εάν υπάρχουν τροποποιήσεις κανονισμών σε αυτόν τον τομέα, πρέπει πρώτα να εναρμονιστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή δεν θα είναι η μόνη αντίδραση από το στρατόπεδο των Βρυξελλών. Η Đurović επισημαίνει ότι η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει περισσότερα μέσα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Μειονοτήτων, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τους βουλευτές, και σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται ότι οι κανόνες της καλής διαδικασίας ένταξης θα επαναλαμβάνονται όχι μόνο μέσω της σύγχρονης διπλωματίας του Twitter, αλλά και με άλλα μέσα επικοινωνίας, όπως γραπτά διαβήματα και τηλεδιασκέψεις. /ibna