Μαυροβούνιο: Η κυβέρνηση ενέκρινε νέο πακέτο στήριξης

Μαυροβούνιο: Η κυβέρνηση ενέκρινε νέο πακέτο στήριξης

Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου ενέκρινε μια νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας και των πολιτών της για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

«Τα μέτρα στοχεύουν στη στήριξη της διατήρησης των επιπέδων απασχόλησης, στη βελτίωση της ρευστότητας, στην αύξηση του αριθμού των τουριστών, στη γεωργική σταθερότητα, καθώς και στη στήριξη ευάλωτων πληθυσμών. Ο εκτιμώμενος συνολικός άμεσος και έμμεσος δημοσιονομικός αντίκτυπος των μέτρων κοστολογείται περίπου στα 163 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου απέδειξε για άλλη μια φορά ότι, παρά την κατάσταση που κληρονόμησε, έχει τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών,» ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε συνέντευξη τύπου.

Η υιοθέτηση του νέου πακέτου αντικατοπτρίζει κατά κύριο λόγο την ανάγκη στήριξης της οικονομίας μέσω πρόσθετων κεφαλαίων, ένα βήμα πριν την οικονομική εξάντληση κατά τους προηγούμενους εννέα μήνες λόγω της σημαντικής μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία επιδεινώθηκε σημαντικά από το κλείσιμο των συνόρων κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του 2020 . Επιπλέον, τα μέτρα αντιπροσωπεύουν μια λογική ακολουθία γενικών συστάσεων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών που, μετά τα περιοριστικά μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία, περιείχαν συστάσεις για ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από νομισματικές αρχές, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Οι συνταξιούχοι με εισόδημα μικρότερο από 222 ευρώ θα λάβουν 50 ευρώ καθείς, ενώ οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Απασχόλησης θα λάβουν 100 ευρώ. Οι δικαιούχοι παροχών υλικής ασφάλειας και προσωπικής αναπηρίας δικαιούνται επίσης οικονομική βοήθεια.

Οι επιδοτήσεις για εταιρικά εισοδήματα θα είναι διαθέσιμες μόνο σε εταιρείες που δεν έχουν μειώσει τον αριθμό των υπαλλήλων τους σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020.

Οι εργοδότες που έχουν υπογράψει συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου με πρόσωπα εγγεγραμμένα στον Οργανισμό Απασχόλησης για περισσότερους από τρεις μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και τις εισφορές ασφάλισης συντάξεων και αναπηρίας. Η μόνη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι εργοδότες αυτής της κατηγορίας είναι ο αριθμός των εργαζομένων να έχει αυξηθεί από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι εργοδότες θα δικαιούνται απαλλαγή από φόρους και εισφορές μισθών έως το ποσό του μέσου ακαθάριστου μισθού στο Μαυροβούνιο το προηγούμενο έτος: 90 τοις εκατό των φόρων και εισφορών για τους μισθούς που καταβλήθηκαν το 2021, 60 τοις εκατό το 2022 και 30 τοις εκατό το 2023 για όλα τα άτομα που απασχολούνται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. /ibna