Σλοβενία: Μεγάλο έλλειμμα στον περσινό κρατικό προϋπολογισμό

Σλοβενία: Μεγάλο έλλειμμα στον περσινό κρατικό προϋπολογισμό

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, ο κρατικός προϋπολογισμός της Σλοβενίας κατέγραψε έσοδα περίπου 9,08 δισεκατομμυρίων ευρώ πέρυσι, ή 10,4% λιγότερα από ό, τι το 2019, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 26,8% σε περίπου 12,57 δισεκατομμύρια. Το δημοσιονομικό έλλειμμα καταγράφηκε σε μόλις κάτω από 3,49 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της επιδημίας του COVID-19 και στη λήψη μέτρων για τον μετριασμό των συνεπειών της.

Το ενοποιημένο υπόλοιπο δημόσιας χρηματοδότησης, το οποίο αποτελείται και από τα τέσσερα δημόσια ταμεία, κατέγραψε πέρυσι έσοδα περίπου 18,53 δισ. Ευρώ και περίπου 22,07 δισ. Ευρώ σε δαπάνες.

Τα κονδύλια της ΕΕ που έχουν προγραμματιστεί για το τρέχον έτος θα μπορούσαν εν μέρει να βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση. Η κυβέρνηση επικύρωσε την Πέμπτη την «απόφαση για τους ίδιους πόρους» της ΕΕ, τη νομική βάση που επιτρέπει την ανάληψη κεφαλαίων ανάκαμψης στη μετά-COVID εποχή. Το 2021-2027, η Σλοβενία ​​αναμένεται να αντλήσει 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ταμείο ανάκτησης 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ αποτελείται από τον προϋπολογισμό 2021-2027 ύψους 1,074 τρισεκατομμυρίων ευρώ, και από το σχέδιο ανάκαμψης «ΕΕ Επόμενη Γενιά» αξίας 750 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το κύριο μέσο της «ΕΕ Επόμενη Γενιά» που περιλαμβάνει επιχορηγήσεις και δάνεια αποτελεί ένα σχέδιο ανάκτησης και ανθεκτικότητας σχεδόν 673 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Για να αντλήσουν αυτά τα κεφάλαια, τα μέλη της ΕΕ πρέπει να επικυρώσουν την απόφαση για τους ίδιους πόρους, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δανείζεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές για λογαριασμό των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση επιχορηγήσεων.

Ενώ οι επιχορηγήσεις δεν θα πρέπει να επιστραφούν από μεμονωμένα κράτη μέλη, θα πρέπει να αποπληρωθούν σε επίπεδο ΕΕ.

Ο στόχος είναι να εξοφληθούν τα δανεισμένα κεφάλαια με την εισαγωγή «ιδίων πόρων», δηλαδή νέων ευρωπαϊκών φόρων για την κάλυψη του κοινού προϋπολογισμού.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ προτρέπουν τα κράτη μέλη να επικυρώσουν αμέσως τη νομική βάση για τη χρηματοδότηση και να προετοιμάσουν εθνικά σχέδια για τη σταδιακή ανάκτηση κεφαλαίων.

Τα κράτη μέλη αναμένεται να λάβουν τα πρώτα εμβάσματα πριν από το τέλος Ιουνίου.

Το σχέδιο εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Σλοβενίας για την άντληση 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ – 1,6 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και έως 3,6 δισεκατομμύρια σε δάνεια- έχει ολοκληρωθεί.

Η κυβέρνηση αναμένεται να την υιοθετήσει μετά την έγκριση της νομικής βάσης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα τον Φεβρουάριο.

Μέχρι τότε, το έγγραφο εξακολουθεί να φέρει την ένδειξη «εσωτερικό», το οποίο δημιουργεί ανησυχίες μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία παροτρύνουν την κυβέρνηση να το δημοσιοποιήσει. /ibna

Η κοινοβουλευτική επιτροπή υποθέσεων της ΕΕ θα συζητήσει ιδιωτικά το έγγραφο.

Ωστόσο, είναι ήδη γνωστό ότι τα δάνεια που απορρέουν από το μέσο ανάκτησης θα αντιμετωπίζονται ως δημόσιο χρέος, πρώτα σε επίπεδο ΕΕ και έπειτα σε εθνικό επίπεδο. /ibna