Βόρεια Μακεδονία: Συνάντηση Zaev με την επικεφαλής του UNDP

Βόρεια Μακεδονία: Συνάντηση Zaev με την επικεφαλής του UNDP

Ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Zoran Zaev δέχθηκε σήμερα την Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) Narine Sahakyan, ο οποίος αξιολόγησε την τρέχουσα συνεργασία ως γόνιμη και επιτυχημένη και αντάλλαξε απόψεις για τις τρέχουσες δραστηριότητες και επιτυγχάνοντας μετασχηματιστικές αλλαγές στη χάραξη δημόσιας πολιτικής.

Οι τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες του UNDP συζητήθηκαν στη συνάντηση, εστιάζοντας στις κύριες προκλήσεις της τοπικής ανάπτυξης και του Έργου “Δημιουργία δημοτικών ικανοτήτων για υλοποίηση έργου” που υλοποιήθηκε από το UNDP για τη χρηματοδότηση της προετοιμασίας τεχνικής τεκμηρίωσης σε τομείς όπως υδραυλικά έργα, συστήματα διανομής φυσικού αερίου, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις και βιομηχανικά και άλλα έργα υποδομής.

Συζητήθηκε και τονίστηκε η υποστήριξη και συνεργασία του UNDP στην ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της χώρας λαμβάνοντας υπόψη ότι συνήχθη το συμπέρασμα ότι συνεχίζεται η δέσμευση και η εφαρμογή του εγγράφου: “Πλαίσιο Συνεργασίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών” για την περίοδο 2021-2025, ως πλαίσιο στρατηγικού προγράμματος για τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών στη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης και η ατζέντα του ΟΗΕ 2030.

Η αμοιβαία συνεργασία και η ειλικρίνεια της κυβέρνησης για προώθηση της συνεργασίας ήταν ευπρόσδεκτες, ιδίως σε έργα ταχύτερης και βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς και επενδύσεις κεφαλαιουχικών έργων που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών στους δήμους.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η προετοιμασία της προώθησης και έναρξης των εργασιών στα τέλη του επόμενου μήνα, του Εργαστηρίου Επιτάχυνσης, που ιδρύθηκε από το Γραφείο UNDP στη χώρα, προκειμένου να ενταχθεί στο ταχύτερο και μεγαλύτερο δίκτυο μάθησης στον κόσμο για τις προκλήσεις και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης. Με τη συμμετοχή σε ένα δίκτυο 90 εργαστηρίων, που καλύπτει 114 χώρες, η Βόρεια Μακεδονία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του UNDP παρέχοντας λύσεις για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης έως το 2030./ibna