Βόρεια Μακεδονία: Από 1 έως 21 Απριλίου η απογραφή του πληθυσμού μετά από 19 χρόνια

Βόρεια Μακεδονία: Από 1 έως 21 Απριλίου η απογραφή του πληθυσμού μετά από 19 χρόνια

Η απογραφή του πληθυσμού, των νοικοκυριών και των κατοικιών στη Βόρεια Μακεδονία θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 21 Απριλίου φέτος, και για τη συνεπή εφαρμογή της θα ετοιμαστεί μεθοδολογία και άλλα δικαιολογητικά. Η τελική απόφαση για τη διεξαγωγή της απογραφής στη χώρα, η πρώτη μετά από 19 χρόνια, επιβεβαιώθηκε με χθεσινή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, η οποία, όπως ανακοινώθηκε, δεν υποστηρίχθηκε από το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE.

Στη συνέχιση της 29ης συνόδου, η Συνέλευση με 62 ψήφους “υπέρ”, χωρίς “αποχές” και χωρίς “κατά” ενέκρινε το νόμο για την απογραφή του πληθυσμού, των νοικοκυριών και των κατοικιών το 2021. Ο νόμος για την απογραφή ψηφίστηκε επίσης από 29 βουλευτές από τις μικρότερες εθνοτικές κοινότητες. Αυτή η νομική λύση υποστηρίχθηκε από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφία των SDSM, DUI και Besa, και από την αντιπολιτευόμενη Συμμαχία Αλβανών και Εναλλακτικών. Η συζήτηση για το σχέδιο νόμου στο Κοινοβούλιο έληξε στις 15 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το νόμο, τα δεδομένα που λαμβάνονται από την απογραφή του πληθυσμού, των νοικοκυριών και των κατοικιών στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας το 2021 θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αναπτυξιακών πολιτικών, μακροοικονομικού σχεδιασμού, επιστημονικών και άλλων ερευνητικών και στατιστικών σκοπών. Μεμονωμένα δεδομένα απογραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία, συντήρηση και ενημέρωση των στατιστικών μητρώων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το νόμο. Θα περιληφθούν τόσο οι κάτοικοι όσο και οι μη μόνιμοι κάτοικοι.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται με την απογραφή υπόκεινται σε προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του νόμου περί κρατικών στατιστικών και των κανονισμών στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η απογραφή θα συλλέξει στοιχεία για τον πληθυσμό, τα νοικοκυριά και τα διαμερίσματα στην επικράτεια της χώρας. Κατά τη διάρκεια της Απογραφής, θα διεξαχθεί μια απογραφή πεδίου και τα δεδομένα από τις συλλογές δεδομένων του MoI από τη βάση δεδομένων των πολιτών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, από τα δεδομένα MISA που περιλαμβάνονται στο μητρώο πληθυσμών της χώρας, από το MES από τα δεδομένα για τους εγγεγραμμένους φοιτητές, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, από το MLSP από τα δεδομένα σχετικά με τα πρόσωπα που επωφελούνται των δικαιωμάτων κοινωνικού εισοδήματος σε όλες τις κατηγορίες, από τον Οργανισμό Απασχόλησης από τα δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα των ατόμων, από το PRO από τα δεδομένα σχετικά με τα άτομα που έχουν εισόδημα και τα οποία πληρώνουν προσωπικό φόρο εισοδήματος, από το PDIF-Ταμείο Συντάξεων και Ασφαλίσεων Αναπηρίας της Βόρειας Μακεδονίας από δεδομένα σχετικά με συνταξιούχους για όλους τους λόγους, από το Γραφείο Μητρώου, δεδομένα από βιβλία μητρώου για γεννήσεις, θανάτους και γάμους, από τον Οργανισμό Κτηματολόγιο για τα δεδομένα ακινήτων και κινήσεις των, καθώς και από την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία από στατιστικά δεδομένα την έρευνα για τους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτος κύκλος) στις σχολές και τις ανώτερες επαγγελματικές σχολές του ακαδημαϊκού έτους, καθώς και τα δεδομένα από τη στατιστική έρευνα για ζωτικά γεγονότα και από το μητρώο στατιστικών επιχειρήσεων.

Η απογραφή θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας φορητό υπολογιστή, σε ειδική εφαρμογή, σύμφωνα με την οποία τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τους κανονισμούς στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η πρώτη απογραφή στη χώρα πραγματοποιήθηκε το 1948. Πραγματοποιήθηκαν οκτώ απογραφές, η τελευταία το 2002. Το 2011, μια τέτοια στατιστική πράξη άρχισε να πραγματοποιείται, αλλά σταμάτησε./ibna