Σλοβενία: Αυξημένο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές

Σλοβενία: Αυξημένο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές

Το Υπουργείο Οικονομίας της Σλοβενίας κατήρτισε μια λίστα με 20 πιθανούς επενδυτές, ξένους και εγχώριους, οι οποίοι σκέφτονται το ενδεχόμενο να επενδύσουν στη χώρα. Δέκα μεγάλες επενδύσεις βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού, παράλληλα με ίσο αριθμό μικρότερης κλίμακας επενδύσεων. Το υπουργείο πιστεύει ότι η πανδημία θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για τη Σλοβενία, δεδομένης της ανεπτυγμένης υποδομής και του εξειδικευμένου εργατικού της δυναμικού.

Το υπουργείο επεξεργάζεται επί του παρόντος τέσσερις αιτούντες βάσει του νόμου για την προώθηση των επενδύσεων.

Οι αλλαγές στις αλυσίδες εφοδιασμού θα δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες τόσο για εισερχόμενες όσο και για εξερχόμενες επενδύσεις, εξηγεί το υπουργείο. Η πανδημία έχει ρίξει φως στις αδυναμίες της παγκοσμιοποίησης και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, οι οποίες κλονίστηκαν την περασμένη άνοιξη. Το γεγονός αυτό υπογράμμισε την ανάγκη και την ευκαιρία να μειωθούν οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας ή να επικεντρωθούν σε τοπικούς προμηθευτές.

Δεδομένου ότι αναμένεται πως η αξιοπιστία της προσφοράς έναντι του κόστους θα αποτελέσει προτεραιότητα για τις εταιρείες στο μέλλον, αυτό ανοίγει πολλές ευκαιρίες για τη Σλοβενία ​​μεσοπρόθεσμα, παράλληλα με νέες επενδύσεις ειδικά από την Ευρώπη, δεδομένης της ανεπτυγμένης υποδομής της χώρας, του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της ευρωπαϊκής της ολοκλήρωσης, αναφέρει το υπουργείο.

Πέρυσι, διατέθηκαν περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ σε κίνητρα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για την προώθηση των επενδύσεων, ποσό αρκετά μικρότερο σε σχέση με αυτό προ διετίας, όταν το κράτος συγχρηματοδότησε ορισμένες σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.

Πέρυσι, το κράτος συγχρηματοδότησε με 4,5 εκατομμύρια ευρώ την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου του προμηθευτή αυτοκινητοβιομηχανίας TPV με έδρα το Novo Mesto, ενώ η επιχείρηση προκατασκευασμένων αρθρωτών κτιρίων REM με έδρα το Trebnje έλαβε 1,5 εκατομμύρια ευρώ για μια νέα αίθουσα παραγωγής.

Το 2018 και το 2019, τα κρατικά κίνητρα για τις εταιρείες ανήλθαν σε 17,1 εκατομμύρια και 14,4 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Η νομοθετική πράξη προώθησης των επενδύσεων τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2018, δίνοντας στους ξένους και εγχώριους επενδυτές ίση πρόσβαση σε κρατικά κίνητρα. /ibna