Μαυροβούνιο: Ξανά στο Κοινοβούλιο οι νόμοι που επανέφερε ο Đukanović

Μαυροβούνιο: Ξανά στο Κοινοβούλιο οι νόμοι που επανέφερε ο Đukanović

Το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου ενέκρινε με πλειοψηφία τις τροποποιήσεις του νόμου για την ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης και το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων, για τις οποίες ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου υπέβαλε εκ νέου πρόταση μαζί με έξι ακόμη νόμους που εκδόθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου, προκειμένου η Βουλή να συνεδριάσει εκ νέου.

Ο νόμος εγκρίθηκε με 41 ψήφους.

Κατά την έκτακτη σύνοδο, οι βουλευτές ενέκριναν επίσης τις τροποποιήσεις του Νόμου για τα Πιστωτικά Ιδρύματα, την Αποκατάσταση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και το Φόρο Πωλήσεων. Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου είχε προηγουμένως προτείνει αυτούς τους τέσσερις νόμους.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν παρευρέθηκαν στην κοινοβουλευτική σύνοδο.

Στη δεύτερη έκτακτη σύνοδο, οι βουλευτές θα ψηφίσουν εκ νέου για τις τροποποιήσεις του εργατικού νόμου, του νόμου των δημοσίων υπαλλήλων και των κρατικών υπαλλήλων, καθώς και του νόμου για την υγειονομική περίθαλψη, με πρωτοβουλία του κυβερνώντος συνασπισμού.

Ο Đukanović δήλωσε στο βήμα ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Συνέλευσης, η απαρτία καθορίζεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε βουλευτής υποχρεούται να υποβληθεί σε διαδικασία ταυτοποίησης (δήλωση) επιδεικνύοντας την ταυτότητα στο γραφείο του βουλευτή ή με βάση τα αρχεία του Γενικού Γραμματέα της Συνέλευσης.

«Ως εκ τούτου, το ερώτημα είναι αν υπήρχε απαρτία στην αρχή της συνόδου και κατά την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, και κατά συνέπεια εάν τίθεται ζήτημα δημοκρατικής νομιμότητας, παράλληλα με ζήτημα εναρμόνισης μεταξύ των εγκριθέντων νόμων με το Σύνταγμα του Μαυροβουνίου και τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς,» δήλωσε ο Đukanović.

Επισήμανε επίσης το ανοιχτό νομικό ζήτημα της λήξης της εντολής του βουλευτή Filip Adžić και της επιβεβαίωσης της εντολής του Suada Zoronjić, δεδομένης της αρνητικής απόφασης με πλειοψηφία της Κρατικής Εκλογικής Επιτροπής και δεδομένης της γενικής κοινοβουλευτικής πρακτικής στο Μαυροβούνιο που προβλέπει ότι η εντολή ενός βουλευτή επιβεβαιώνεται μόνο μετά από πρόταση αυτής της ανεξάρτητης θεσμικής αρχής. /ibna