Η Βουλγαρία προσχωρεί στον Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ

Η Βουλγαρία προσχωρεί στον Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ

Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Boyko Borissov θα λάβει μέρος στην επίσημη τελετή για την ένταξη της Βουλγαρίας στον Οργανισμό Πυρηνική Ενέργειας(NEA) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η τελετή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Borissov, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ José Ángel Gurría, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού William Magood και η Υπουργός Ενέργειας Temenuzhka Petkova θα απευθύνουν χαιρετισμούς με την ευκαιρία της ένταξης της Βουλγαρίας στο NEA.

Φέτος, η Βουλγαρία έγινε το 34ο μέλος του Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει χώρες που λειτουργούν σχεδόν το 90% της εγκατεστημένης πυρηνικής ικανότητας στον κόσμο. Η Βουλγαρία συμμετέχει ισότιμα ​​στη διεθνή συνεργασία με έμφαση στην αριστεία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, της τεχνολογίας, της επιστήμης, της νομοθεσίας και θεμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την οικονομική ζωή.

Για τη Βουλγαρία, η πυρηνική ενέργεια παίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της εθνικής, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, παρέχοντας παράλληλα ενέργεια σε προσιτές τιμές και αποτελεί βασικό στοιχείο για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η σημασία του ως βασικού πυλώνα του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς άνθρακα επιβεβαιώθηκε στο μακροπρόθεσμο όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε το 2018 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Η συνεργασία μεταξύ της Βουλγαρίας και του Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό για την επίτευξη ενός καθαρού και ασφαλούς ενεργειακού μέλλοντος στο οποίο η πυρηνική ενέργεια παίζει σημαντικό ρόλο.

Η ενεργός συμμετοχή της Βουλγαρίας σε ομάδες εργασίας και εξειδικευμένους φορείς, οργανισμούς και πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ είναι υψίστης σημασίας για την προετοιμασία της Βουλγαρίας για ένταξη στην παγκόσμια κοινότητα του ΟΟΣΑ. Για το σκοπό αυτό, στα μέσα του περασμένου έτους, η βουλγαρική κυβέρνηση ενέκρινε επιπλέον 1,2 εκατομμύρια λέβα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων προσχώρησης της Βουλγαρίας στον ΟΟΣΑ. Η ιδιότητα μέλους είναι μια σημαντική προτεραιότητα εξωτερικής πολιτικής για τη Βουλγαρία, αλλά είναι επίσης σημαντική για ολόκληρη την περιοχή. Η δέσμευση του ΟΟΣΑ προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την επιτυχή εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Τα τελευταία 10 χρόνια, ο ΟΟΣΑ έχει εξελιχθεί από έναν Ευρωατλαντικό σε έναν παγκόσμιο οργανισμό ομοειδών χωρών και ο ΟΟΣΑ έχει σήμερα τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Ασία. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με ένα ευρύτερο φάσμα χωρών συμβάλλει στην καθιέρωση ορθών πρακτικών και στην επίτευξη μιας καλύτερης ζωής παγκοσμίως./ibna