Μαυροβούνιο: Επενδύσεις άνω των 1 δις δολαρίων σε 20 μήνες

Μαυροβούνιο: Επενδύσεις άνω των 1 δις δολαρίων σε 20 μήνες

Πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν επενδυθεί στο Μαυροβούνιο σε 20 μήνες, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ξένων Επενδυτών Ivan Radulović σε συνέντευξη στο πρακτορείο Dnevne novine.

Προσέθεσε ότι η πανδημία είχε επιβραδύνει, χωρίς να σταματήσει εντελώς, την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων.

«Η πανδημία του κορωνοϊού είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, εκθέτοντας σημαντικό αριθμό εταιρειών στον κίνδυνο λουκέτου. Η κρίση επηρέασε ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους,» δήλωσε ο Radulović.

Ο Radulović επισημαίνει ότι πολλές κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα για να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους. Τόνισε την ανάγκη για αποτελεσματικές πολιτικές και δημοσιονομικές αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο, καθώς και πόρους και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν αυτό το οικονομικό σοκ.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρές και μεσαίες εταιρείες είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η οποία αποτελούσε ζήτημα για πολλές εταιρείες πριν από την έναρξη αυτής της κρίσης,» δήλωσε ο Radulović.

Πιστεύει ότι κάθε κρίση αντιπροσωπεύει παράλληλα και μια ευκαιρία, και υπό αυτή την έννοια έχουν ανοίξει νέες ευκαιρίες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τη μετάβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες και τον μετασχηματισμό. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

«Η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία πρέπει να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Από αυτή την άποψη, αναμένουμε μια ισχυρότερη απάντηση από τη νέα κυβέρνηση το επόμενο έτος,» δήλωσε ο Radulović.

Σε ερώτηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο η ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ συνέβαλε στην εμφάνιση του κράτους ενώπιον των επενδυτών ως χώρας ασφαλούς για επενδύσεις, ο Radulović δήλωσε ότι από την είσοδο της χώρας στο ΝΑΤΟ το 2017, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων.

«Τα επίσημα στοιχεία για το 2018 δείχνουν ότι σχεδόν οι μισές άμεσες ξένες επενδύσεις το 2018 προέρχονταν από κράτη μέλη του ΝΑΤΟ,» προσέθεσε ο Radulović.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα, 506,8 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν στο Μαυροβούνιο τους πρώτους εννέα μήνες του προηγούμενου έτους.

«Αν προσθέσουμε ότι, κατά τη διάρκεια του 2019, η εισροή ξένων επενδύσεων ανήλθε σε 778 εκατομμύρια ευρώ, τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν επενδυθεί στη χώρα μας σε 20 μήνες,» δήλωσε ο Radulović. /ibna