Β-Ε: Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στην οικονομική έκθεση του ΔΟΜ

Β-Ε: Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στην οικονομική έκθεση του ΔΟΜ

Το Υπουργείο Οικονομικών και Χρηματοοικονομίας της Β-Ε ανακοίνωσε ότι δεν έχουν εκταμιευτεί κονδύλια για την επίλυση της μεταναστευτικής κρίσης στον Ενιαίο Λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών της Β-Ε.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης στη Β-Ε (ΔΟΜ) δημοσίευσε τις πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στο Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία δηλώνεται ότι «ο ΔΟΜ υποβάλλει μηνιαίες χρηματοοικονομικές αναφορές στον Υφυπουργό Μετανάστευσης (στο Υπουργείο Ασφάλειας της Β-Ε) και την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με πώς δαπανήθηκε η χρηματοδότηση τον προηγούμενο μήνα από τον ΔΟΜ και τους εταίρους υλοποίησης. Ο Υφυπουργός υποβάλλει αυτές τις εκθέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών της Β-Ε για τη δική του αξιολόγηση και, αφού ληφθούν και οριστικοποιηθούν, οι εκθέσεις αποστέλλονται στο Συμβούλιο Υπουργών πριν από τη σύνοδό τους. Επιπλέον, ο ΔΟΜ υποβάλλει μια λεπτομερή οικονομική έκθεση στο τέλος του έτους, η οποία τυγχάνει επεξεργασίας με τον ίδιο τρόπο.»

Το Υπουργείο Οικονομικών της Β-Ε ανακοίνωσε ότι οι ισχυρισμοί γύρω από την υποβολή από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) οικονομικών εκθέσεων σχετικά με τη χρήση αυτών των κεφαλαίων στο Υπουργείο είναι επίσης λανθασμένοι, καθώς οι παράνομες μεταναστεύσεις αποτελούν την αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Ασφάλειας της Β-Ε που είναι ο τελικός κρίκος στην αλυσίδα επικοινωνίας, υπεύθυνος για την προετοιμασία εκθέσεων για τις συνόδους του Συμβουλίου Υπουργών της Β-Ε.

Τα κονδύλια που προβλέπονται στον προϋπολογισμό δαπανώνται, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με το νόμο, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών και Χρηματοοικονομίας της Β-Ε δεν μπορεί να παρακολουθεί τις ταμειακές ροές διεθνών οργανισμών πέραν των αρμοδιοτήτων της.

«Όλα τα καθήκοντα που, με αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών, υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών και Χρηματοοικονομίας της Β-Ε θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το νόμο και τους ισχύοντες κανονισμούς. Το Υπουργείο Οικονομικών και Χρηματοοικονομίας της Β-Ε διαθέτει μια βάση δεδομένων μέσω του Φόρουμ Συντονισμού Δωρητών (DCF), όπου τα μέλη του φόρουμ υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις και όπου ο ΔΟΜ περιλαμβάνεται ως εκτελεστής μέσω μεμονωμένων έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, και επαληθευμένα δεδομένα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.donormaping.com,» ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και Χρηματοοικονομίας της Β-Ε. /ibna