Σλοβενία: Πρόστιμο από το Δικαστήριο της ΕΕ ​για μη συμμόρφωση

Σλοβενία: Πρόστιμο από το Δικαστήριο της ΕΕ ​για μη συμμόρφωση

Το Δικαστήριο της ΕΕ διέταξε τη Σλοβενία ​​να πληρώσει 750.000 ευρώ μετά τη μη εφαρμογή τροποποιήσεων στη νομική της τάξη στη βάση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων που εγκρίθηκε το 2016, χωρίς να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου, η επιτροπή άσκησε αγωγή εναντίον της Σλοβενίας το 2018.

Οι τροποποιήσεις στην Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (Mifid 2) αφορούν την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων και περιουσιακών στοιχείων των πελατών, η οποία, σύμφωνα με την Επιτροπή, αποτελεί σημαντικό μέρος του συστήματος, καθώς οι εταιρείες επενδύσεων πρέπει να υιοθετήσουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και των δικαιωμάτων των επενδυτών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν να εισαγάγουν τροποποιήσεις και να ενημερώσουν την Επιτροπή το αργότερο έως τις 3 Ιουλίου 2017.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν είχε λάβει ενημερώσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή, εξέδωσε επίσημη επιστολή κοινοποίησης στη Σλοβενία ​​τον Σεπτέμβριο του 2017. Σε απάντησή της, η Σλοβενία ​​εξήγησε ότι τα μέτρα μεταφοράς έχουν ετοιμαστεί και αναμένεται να εγκριθούν έως τον Απρίλιο του 2018. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο Το 2018, η χώρα ενημέρωσε την Επιτροπή ότι διεξήχθησαν πρόωρες εκλογές και ζήτησε επιείκεια όσον αφορά τη λήψη μέτρων.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Σλοβενία ​​δεν είχε εφαρμόσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας και κίνησε διαδικασίες για αγωγή, ζητώντας από το δικαστήριο να καθορίσει την καταγγελία για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων και να διατάξει το κράτος μέλος να πληρώσει όχι μόνο ένα εφάπαξ ποσό αλλά και εφάπαξ ποινή. Μετά από αυτό, η Επιτροπή απέσυρε εν μέρει την αγωγή, συγκεκριμένα το κομμάτι που αναφέρεται στην επιβολή εφάπαξ προστίμου, καθώς η Σλοβενία ​​εισήγαγε την προαναφερθείσα οδηγία στη νομική τάξη τον Δεκέμβριο του 2018.

Στην υπεράσπισή της, η Σλοβενία ​​δήλωσε ότι το προτεινόμενο εφ’ άπαξ ποσό ήταν αδικαιολόγητο και υπερβολικά υψηλό, λαμβάνοντας υπόψη τη μερική μεταφορά της οδηγίας, τις ελάχιστες επιπτώσεις της μη μεταφοράς στις χρηματοπιστωτικές και ενωσιακές αγορές της Σλοβενίας και την απουσία προηγούμενης απόφασης. Η χώρα ζήτησε από το δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή.

Ωστόσο, το Δικαστήριο ακολούθησε την πρόταση της Επιτροπής. «Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί επανειλημμένως ότι, όταν μια οδηγία επιβάλλει ρητά στα κράτη μέλη την υποχρέωση να μεριμνούν ώστε οι αναγκαίες διατάξεις για τη μεταφορά της να εφαρμόζονται ή να αναφέρονται σε αυτήν όταν δημοσιεύεται επίσημα, εκδίδει θετική πράξη για τη μεταφορά της οδηγίας, η οποία περιέχει μια τέτοια αναφορά,» αναφέρει το δικαστήριο.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η Σλοβενία ​​καλείται επίσης να καλύψει τα δικαστικά της έξοδα, καθώς και τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. /ibna