Ελλάδα: Μειωμένος κατά 0,06% εκτιμάται ο πληθυσμός σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ

Ελλάδα: Μειωμένος κατά 0,06% εκτιμάται ο πληθυσμός σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ

Εκ νέου μειώθηκε το 2019 ο πληθυσμός της Ελλάδας σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα των εργασιών αναθεώρησης του πληθυσμού της Ελλάδας για την περίοδο 1991 – 2014 που στηρίχτηκαν στα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011, τα ετήσια στοιχεία Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού του έτους 2019 και τις εκτιμήσεις των ετήσιων μεταναστευτικών ροών 2019, εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση, ο πληθυσμός εκτιμάται σε 10.718.565 την 1 Ιανουαρίου 2020.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο μόνιμος πληθυσμός της Χώρας κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 εκτιμάται σε 10.718.565 άτομα (5.215.488 άνδρες και 5.503.077 γυναίκες), μειωμένος κατά 0,06% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2019 που ήταν 10.724.599 άτομα.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 40.473 άτομα (83.628 γεννήσεις έναντι 124.101 θανάτων ατόμων με τόπο συνήθους διαμονής εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 34.439 άτομα (θετικό ισοζύγιο).

Ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετών ανήλθε σε 14,2% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 63,5% του πληθυσμού 15-64 ετών και 22,3% του πληθυσμού 65 ετών και άνω. Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0-14 ετών) ανήλθε σε 156,2.

Η καθαρή μετανάστευση εκτιμάται σε 34.439 άτομα που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 129.459 εισερχομένων και 95.020 εξερχομένων μεταναστών. Το 2018 η καθαρή μετανάστευση είχε εκτιμηθεί σε 16.440 άτομα, 119.489 εισερχόμενοι και 103.049 εξερχόμενοι μετανάστες. Σημειώνεται ότι στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη Ελλάδα την 1.1.2020 λόγω της προσφυγικής κρίσης.

Η εκτίμηση των μεταναστευτικών ροών (πλην των ατόμων που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση) έγινε με τη χρήση κατάλληλων μοντέλων παλινδρόμησης./ibna