Ρουμανία: Αναδιοργάνωση της κυβερνητικής δομής αποφάσισε η Κυβέρνηση

Ρουμανία: Αναδιοργάνωση της κυβερνητικής δομής αποφάσισε η Κυβέρνηση

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, η κυβέρνηση ενέκρινε ένα έκτακτο διάταγμα που διέπει τη νέα δομή της κυβέρνησης και των υπουργείων.

Το νέο κυβερνητικό οργανωτικό διάγραμμα θα περιλαμβάνει έτσι 18 υπουργεία αντί για 16 και δύο αναπληρωτές πρωθυπουργούς αντί για έναν. Οι αρμοδιότητες των δύο τελευταίων θα καθοριστούν με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναφέρει δελτίο τύπου της κυβέρνησης.

Έτσι δημιουργούνται ή αναδιοργανώνονται το Υπουργείο Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού, που αναλαμβάνει τις περισσότερες από τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο αναλαμβάνει τις εξειδικευμένες δομές στον ενεργειακό τομέα που ανήκε προηγουμένως στο Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος,

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, μετά την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Επικοινωνιών,

Το Υπουργείο Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μετά την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Ταμείων,

Το Υπουργείο Παιδείας, μετά την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας,

Το Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης, αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες και τις εξειδικευμένες δομές στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας που είχαν προηγουμένως, τοποθετηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις επικοινωνίες, που είχαν προηγουμένως τοποθετηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Επικοινωνιών.

Επίσης, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και Διοίκησης αλλάζει το όνομά του σε Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης. Ο τίτλος του Υπουργείου Δημοσίων Οικονομικών γίνεται Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος, δημιουργείται ένα Ευρωατλαντικό Κέντρο Ανθεκτικότητας ως εξειδικευμένη δομή της κεντρικής δημόσιας διοίκησης υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η εφημερίδα Adevarul εκτιμά ότι η αντιστροφή των λέξεων στην ονομασία ορισμένων υπουργείων είναι ένας τρόπος για να γίνουν κάποιες αναπόφευκτες μειώσεις του προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Πράγματι, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων παύουν να ισχύουν μόλις αλλάξει το όνομα του εργοδότη. Θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ νέες συμβάσεις εργασίας για όσους παρέμειναν απασχολούμενοι, ενώ εκείνοι που απολύθηκαν δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να προσφύγουν κατά του εργοδότη, στη δικαιοσύνη. Η εφημερίδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά τα μέτρα ήταν απαραίτητα (ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπει πλέον την πληρωμή των μισθών άνω των 1,4 εκατομμυρίων δημοσίων υπαλλήλων), αλλά ότι ήρθαν πολύ αργά, απροσδόκητα, χωρίς δημόσια συζήτηση, χωρίς διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους. Αυτή η κατάσταση πιθανότατα θα προκαλέσει απεργίες και λαϊκές διαδηλώσεις./ibna