Βουλγαρία: Μειώνονται οι νέοι που δεν ενδιαφέρονται πλέον για την πολιτική

Βουλγαρία: Μειώνονται οι νέοι που δεν ενδιαφέρονται πλέον για την πολιτική

Η Βουλγαρία ακολουθεί τη γενική τάση της γήρανσης του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι μειώνονται συνεχώς, με την πιο ανησυχητική τάση στην ηλικιακή ομάδα των 15 έως 24 ετών. Το επίπεδο μετανάστευσης των νέων από μικρούς οικισμούς σε πόλεις διατηρείται, με περισσότερο από τα τρία τέταρτα των νέων να ζουν σε πόλεις και μόνο το ένα τέταρτο σε χωριά.

Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα στην Ετήσια Έκθεση για τη Νεολαία για το 2019, που εγκρίθηκε στη σημερινή κοινοβουλευτική σύνοδο.

Η έκθεση παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της νεολαίας στη Βουλγαρία και εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα και χρησιμοποιεί δεδομένα από το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI), την EUROSTAT και άλλες εθνικές και διεθνείς έρευνες.

Υπάρχει μια τάση να αυξάνεται ο αριθμός των νέων που επιστρέφουν στη Βουλγαρία μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους στο εξωτερικό, δείχνουν τα στοιχεία, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των νέων δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την πολιτική και την κοινωνικοπολιτική ζωή της χώρας. Η έκθεση αναγνωρίζει ότι οι νέοι της Βουλγαρίας δεν έχουν σοβαρά κοινωνικά ελλείμματα. Ένα βασικό ζήτημα για τους νέους είναι ο δείκτης ικανοποίησης ζωής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 75% των νέων στη Βουλγαρία δείχνουν ότι είναι απολύτως ικανοποιημένοι ή μάλλον ικανοποιημένοι με τον τρόπο ζωής τους.

Διατηρείται η τάση αύξησης της δραστηριότητας των ιδρυμάτων όσον αφορά την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για παιδιά, νέους και οικογένειες με στόχο την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, αναφέρει επίσης το έγγραφο.

Η έκθεση υπογραμμίζει την καλή εφαρμογή του προγράμματος «Αθλητισμός για παιδιά στον ελεύθερο χρόνο», όπου έχουν υλοποιηθεί 170 εγκεκριμένα έργα, 40 αθλήματα σε 64 οικισμούς, με συνολικό αριθμό συμμετεχόντων 7.000 παιδιών και νέων. Ήταν υπό την καθοδήγηση 300 αθλητικών ειδικών και η χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ανέρχεται σε 920 χιλιάδες λέβα.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων νέων κάτω των 29 το 2019 είναι 23,998 κατά μέσο όρο ετησίως, 2.787 λιγότεροι σε σχέση με το 2018. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων νέων κάτω των 24 ετών μειώνεται επίσης – από 10.023 το 2018 σε 9.231 μέσο όρο ετησίως το 2019./ibna