Σλοβενία: 1,2% μηνιαία αύξηση μέσου ακαθάριστου κέρδους τον Οκτωβριο του 2020

Σλοβενία: 1,2% μηνιαία αύξηση μέσου ακαθάριστου κέρδους τον Οκτωβριο του 2020

Τα μέσα ακαθάριστα κέρδη για τον Οκτώβριο του 2020 ανήλθαν σε 1.821,44 ευρώ. Σε σύγκριση με τα ακαθάριστα κέρδη για το Σεπτέμβριο του 2020, ήταν υψηλότερα σε ονομαστικούς όρους κατά 1,2% και κατά 0,9% σε πραγματικούς όρους. Τα μέσα καθαρά κέρδη για τον Οκτώβριο 2020 ανήλθαν σε 1.181,35 ευρώ, υψηλότερα κατά 1,0% σε ονομαστικούς όρους και κατά 0,7% σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη του Σεπτεμβρίου 2020.

Σε σύγκριση με τα κέρδη από τον Σεπτέμβριο του 2020, τα μέσα ακαθάριστα κέρδη για τον Οκτώβριο 2020 αυξήθηκαν στο δημόσιο τομέα κατά 2,9% (κατά 3,3% στο θεσμικό τομέα γενικής κυβέρνησης), ενώ στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 0,3%.
Το υψηλότερο μέσο ακαθάριστο κέρδος για τον Οκτώβριο του 2020 καταβλήθηκε σε προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (2.605,03 ευρώ), με τις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες να ακολουθούν (2.518,43 ευρώ).

Σε σύγκριση με τα κέρδη για τον Σεπτέμβριο του 2020, η μεγαλύτερη άνοδος στα μέσα ακαθάριστα κέρδη για τον Οκτώβριο του 2020 καταγράφηκε στους τομείς της ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής εργασίας (κατά 10,2%), ενώ η ισχυρότερη πτώση καταγράφηκε σε δραστηριότητες στέγασης και εστίασης (κατά 9,2%).

«Η αύξηση των μέσων ακαθάριστων αποδοχών στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής εργασίας αντικατοπτρίζει (μεταξύ άλλων) την υψηλότερη καταβολή επιδομάτων που σχετίζονται με την επιδημία COVID-19, ενώ η μείωση των δραστηριοτήτων στέγασης και εστίαση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του αριθμού προσωρινά απολυμένων υπαλλήλων το δεύτερο εξάμηνο του Οκτωβρίου 2020, παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που εργάστηκαν με μερική απασχόληση,» ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβενίας.

Υπολογίζοντας τα μέσα ακαθάριστα κέρδη για τον Οκτώβριο 2020 με τον αριθμό των ατόμων σε αμειβόμενη απασχόληση βάσει των ωρών εργασίας (αντί για τον αριθμό των ατόμων σε αμειβόμενη απασχόληση οι οποίοι κατέγραψαν κέρδη), αυτά θα καταγράφονταν υψηλότερα από τα ακαθάριστα κέρδη για τον Σεπτέμβριο του 2020 στους τομείς της ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής εργασίας (κατά 10,4%), και χαμηλότερα σε δραστηριότητες στέγασης και στέγασης (κατά 0,9%). /ibna