Βόρεια Μακεδονία: Συνεδρίασε η Εθνική Επιτροπή Επενδύσεων, υπό τον Zaev

Βόρεια Μακεδονία: Συνεδρίασε η Εθνική Επιτροπή Επενδύσεων, υπό τον Zaev

Ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Zoran Zaev, προήδρευσε της Εθνικής Επιτροπής Επενδύσεων, η οποία μαζί με τον Πρέσβη της ΕΕ David Geer, στις εισαγωγικές τους ομιλίες τόνισαν τη σημασία της υλοποίησης των σχεδίων που προβλέπονται στο Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και ο μόνος κατάλογος έργων υποδομής.

Στη συνάντηση εξετάστηκε ο ενιαίος κατάλογος έργων για να προσδιοριστούν ποια από αυτά είναι σύμφωνα με το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ, το οποίο θα κινητοποιήσει χρηματοδότηση έως και 9 δισεκατομμύρια ευρώ για τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο ενός νέου προενταξιακού μέσου που ονομάζεται IPA III.

Στη συνάντηση, ο πρωθυπουργός Zaev τόνισε ότι το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο έχει μεγάλη σημασία, και επιπλέον ως χώρα έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη χρήση κεφαλαίων μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

«Τα κεφάλαια θα διατεθούν σε επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης καθώς και της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, πάνω από 23 έργα αξίας περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια έχουν υλοποιηθεί στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Πιστεύω ότι το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια θα έχει ισχυρό και θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάκαμψη της περιοχής, θα υποστηρίξει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και θα ενθαρρύνει την περιφερειακή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εθνικά ιδρύματα που είναι παρόντα στη συνάντηση θα εργαστούν με μεγάλη συγκέντρωση, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια. Δεσμευόμαστε για χρηστή διακυβέρνηση που αποτελεί τη βάση για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η εστίασή μας είναι στην τόνωση της οικονομίας και των επενδύσεων με την εφαρμογή βασικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες», δήλωσε ο Zaev.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Nikola Dimitrov επεσήμανε τα μελλοντικά σχέδια της κυβέρνησης όσον αφορά την υλοποίηση των έργων στους 5 τομείς προτεραιότητας: μεταφορές, περιβάλλον, ενέργεια, κοινωνικός και ψηφιακός μετασχηματισμός, κατά την περίοδο της μετάβασης από το IPA II στο IPA III, κατά την εξέταση της ατζέντας επενδύσεων κεφαλαίου σύμφωνα με τις καινοτομίες στο IPA III και το Σχέδιο Οικονομικών Επενδύσεων.

«Αποφασίσαμε για μια πιο αξιόπιστη, δυναμική και προβλέψιμη επενδυτική ατζέντα με ενισχυμένη πολιτική διακυβέρνηση, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια ανθεκτική οικονομία σε προκλήσεις όπως η πανδημία, μια οικονομία που θα έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει ξαφνικά σοκ, αλλά και βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και ουδέτερη από την άποψη “της αλλαγής του κλίματος”, δήλωσε ο Dimitrov, προσθέτοντας ότι «θα ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις με εντατικές προσπάθειες για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την υπέρβαση των διαρθρωτικών αδυναμιών και την ενίσχυση της σύγκλισης σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Ο Υπουργός Οικονομικών Fatmir Besimi επεσήμανε ότι «έχουμε μια καλή ευκαιρία να εφαρμόσουμε ένα σημαντικό μέρος του δημόσιου επενδυτικού μας σχεδίου μέσω του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο στοχεύει στην τόνωση της μακροπρόθεσμης ανάκαμψης».

«Για να αποκομίσουμε τα οφέλη αυτού του σχεδίου, υποστηριζόμενο από το IPA ΙΙΙ, και για να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη – πρέπει να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις του οικονομικού και χρηματοοικονομικού διαλόγου με την ΕΕ στο πλαίσιο των προγραμμάτων Οικονομικής Μεταρρύθμισης (ERP), που συνιστώνται στην ετήσια επέκταση της δέσμης. Επιπλέον, ο διάλογος ERP πρέπει να παρέχει σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για επενδυτικές αποφάσεις στο πλαίσιο του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου και προσεκτικό σχεδιασμό και ιεράρχηση των πόρων”, δήλωσε ο Besimi.

Οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών, Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού, Γεωργίας, Δασονομίας και Υδάτων, Κοινωνίας της Πληροφορίας και Διοίκησης, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης και Επιστημών, Υγείας και Δικαιοσύνης παρουσίασαν τα τομεακά έργα προτεραιότητας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πρεσβευτές της ΕΕ, ανώτεροι εκπρόσωποι διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διμερείς εταίροι και η κοινότητα δωρητών με μόνιμη αποστολή στη Βόρεια Μακεδονία.

Η Εθνική Επιτροπή Επενδύσεων είναι ένα συμβουλευτικό όργανο στο οποίο τα στρατηγικά έργα κατατάσσονται με διαφανή τρόπο, κυρίως στον τομέα των υποδομών, της ενέργειας και της σύνδεσης μεταφορών των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής και ψηφιακής υποδομής, ως βασικός παράγοντας ανάπτυξης. και δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή./ibna