Β-Ε: To 2022 η επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδα προ-κρίσης

Β-Ε: To 2022 η επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδα προ-κρίσης

Η Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (CBBH) βλέπει απότομη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020. Η στασιμότητα θα καταστεί αισθητή σε κάθε κοινωνικό και οικονομικό τομέα, ενώ πραγματική αύξηση του ΑΕΠ άνω του 3% δεν αναμένεται για τα επόμενα δύο χρόνια. Με αυτούς τους μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης, η αποκατάσταση του επιπέδου οικονομικής δραστηριότητας σε προ κρίσης επίπεδα δεν προβλέπεται πριν από το 2022 το νωρίτερο. Η προηγούμενη πρόβλεψη για ισχυρότερη ανάκαμψη το 2021 μετατέθηκε προς στο τέλος της εκτιμώμενης περιόδου, κυρίως λόγω της έντασης του δεύτερου κύματος της πανδημίας, αλλά και ως αποτέλεσμα της ασθενέστερης από το αναμενόμενο επίδρασης των κυβερνητικών δαπανών στην οικονομική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια του 2020.

«Φέτος, αναμένεται ότι μόνο η αύξηση των κρατικών δαπανών θα μετριάσει σε κάποιο βαθμό τη μείωση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, ενώ όλα τα άλλα στοιχεία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος θα υποχωρήσουν σημαντικά. Λόγω των δυσμενών εξελίξεων στην αγορά εργασίας, της μείωσης των εμβασμάτων στο εξωτερικό, της μειωμένης δανειοληπτικής δραστηριότητας και της μειωμένης αισιοδοξίας των καταναλωτών, αναμένεται απότομη πτώση της προσωπικής κατανάλωσης το 2020. Μόνο στην περίπτωση αυτής της συνιστώσας της συνολικής κατανάλωσης, επιστροφή στα προ-κρίσης επίπεδα δεν αναμένεται έως το τέλος του 2022. Το 2021 και το 2022, προβλέπεται να αυξηθεί η αξία των επενδύσεων στην παραγωγή ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η συνέχεια των δημόσιων επενδύσεων. Σύμφωνα με τις πραγματικές τάσεις της οικονομίας, δεν αναμένεται αργή ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων πριν από το επόμενο έτος», αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα της Β-Ε σε δελτίο τύπου.

Η δημοσίευση του επόμενου γύρου μεσοπρόθεσμων μακροοικονομικών προβλέψεων της CBBH για την περίοδο 2021-2023 έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2021. Σε μελλοντικές ανακοινώσεις, οι τρέχουσες προβλέψεις για το 2021 και το 2022 ενδέχεται να υπόκεινται σε ισχυρότερες αναθεωρήσεις, σε περίπτωση που η επιδημιολογική κατάσταση δε βελτιωθεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους και οι αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομικές δραστηριότητες των μεγάλων εμπορικών εταίρων αποδειχθούν σημαντικά χειρότερες από τις προβλεπόμενες παραδοχές. Οι εκτιμήσεις μπορούν να προσαρμοστούν προς τα πάνω, εάν η επιδημιολογική κατάσταση βελτιωθεί σημαντικά στη χώρα και τον κόσμο λόγω της εισαγωγής του εμβολίου ήδη από το πρώτο εξάμηνο του έτους, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα την ταχύτερη ανάκαμψη του τουρισμού και των συναφών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι προβλέψεις μπορούν να προσαρμοστούν σε υψηλότερο επίπεδο εάν εντατικοποιηθούν οι δημόσιες επενδύσεις και εφαρμοστούν ορισμένες από τις μακροχρόνιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. /ibna