Μαυροβούνιο: Στήριξη 53 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ

Μαυροβούνιο: Στήριξη 53 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ

Με την ανακατανομή κονδυλίων από εγκεκριμένα προγράμματα IPA, η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε το Μαυροβούνιο στην καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού και στην αποκατάσταση των οικονομικών συνεπειών της επιδημίας, με ποσό συνολικής αξίας 53 εκατομμυρίων ευρώ.

Ένα μέρος των κονδυλίων θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της κλινικής για μολυσματικές ασθένειες αξίας 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναφέρεται επίσης η δυνατότητα κατασκευής μιας κλινικής για τη δερματοβιολογία, γράφει η Dnevne novine.

«Από το συνολικό ποσό, τρία εκατομμύρια ευρώ έκτακτης βοήθειας διατέθηκαν από το Μέσο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος IPA 2018. Τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά προστατευτικού και ιατρικού εξοπλισμού απαραίτητου για το σύστημα υγείας,» σημειώνει η συμφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε το υπόλοιπο της στήριξης ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για το μακροπρόθεσμο μετριασμό των συνεπειών της επιδημίας, ανακατανέμοντας τα κεφάλαια που έχουν ήδη εγκριθεί για τα προγράμματα IPA 2016, IPA 2018, IPA 2010 και IPA 2020.

Από το πρόγραμμα IPA 2018, το πλήρες ποσό στήριξης των 9,5 εκατομμυρίων ευρώ ανακατανεμήθηκε και εγκρίθηκε για τον γεωργικό τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανακατανομή κονδυλίων, το συνολικό ποσό της στήριξης στον τομέα της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος IPA 2018 αυξήθηκε στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω της προτεινόμενης τροποποίησης της χρηματοοικονομικής συμφωνίας.

«Η συνολική αξία του τροποποιημένου προγράμματος ανέρχεται στα 38.247.865 ευρώ, εκ των οποίων τα καθορισμένα κονδύλια της ΕΕ αντιστοιχούν σε 36.186.977 ευρώ, ενώ κρίνεται απαραίτητο να διατεθούν 2.060.888 ευρώ για τις ανάγκες εθνικής συγχρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό,» αναφέρει η συμφωνία.

Αναφέρεται επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε στο Μαυροβούνιο 279,1 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Μέσου Προενταξιακής Υποστήριξης, με στόχο την παροχή μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης για την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων που απορρέουν από την ένταξη στην Ένωση.

«Στον προγραμματισμό των δαπανών του IPA II, εφαρμόζεται μια τομεακή προσέγγιση που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της στήριξης σε επίπεδο τομέων, με δράσεις η εφαρμογή των οποίων έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο τον τομέα. Εφαρμόζοντας αυτήν την προσέγγιση, η ΕΕ επιδιώκει να βελτιώσει την ικανότητα των δικαιούχων χωρών για στρατηγικό σχεδιασμό, ποιοτικό τομεακό συντονισμό και πολυετή προγραμματισμό προϋπολογισμού και, κατά συνέπεια, την καλύτερη προετοιμασία τους για τη μελλοντική χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων,» συνεχίζει η συμφωνία.

Μέσα σε αυτό το τροποποιημένο έγγραφο δράσης, θα επιτευχθεί βελτιωμένη προστασία του πληθυσμού από μολυσματικές ασθένειες με την οικοδόμηση μιας νέας εγκατάστασης για δύο κλινικές – την Κλινική για τις Λοιμώδεις Ασθένειες και την Κλινική Δερματοβιολογίας στο Κλινικό Κέντρο της Ποντγκόριτσα. /ibna