Σερβία: Ξεκίνησε η εκπαίδευση ειδικών για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων πολιτικών, επιχειρηματιών και πολιτών

Σερβία: Ξεκίνησε η εκπαίδευση ειδικών για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων πολιτικών, επιχειρηματιών και πολιτών

Η εκπαίδευση μιας ειδικής ομάδας 30 ατόμων, η οποία θα «χτενίσει» τους λογαριασμούς πολιτικών αξιωματούχων, επιχειρηματιών, αλλά και απλών πολιτών, θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του επόμενου έτους, όταν αρχίσει η εφαρμογή του νόμου περί καθορισμού της προέλευσης της ιδιοκτησίας και του ειδικού φόρου.

Αυτό θα αντιμετωπιστεί από έναν ειδικό τομέα της φορολογικής διοίκησης και θα έχει συνολικά 60 μέλη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας, η Διοίκηση για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο Οργανισμός για την Πρόληψη της Διαφθοράς, η Γεωδαιτική Αρχή της Δημοκρατίας, ο Οργανισμός για τα Μητρώα Επιχειρήσεων και το Κεντρικό Μητρώο, Αποθήκευσης και Εκκαθάρισης Αξιών διαθέτουν επίσης τους εμπειρογνώμονες τους σε αυτήν την ειδική μονάδα της φορολογικής διοίκησης.

Εκτός από τους λογαριασμούς, τα ακίνητα, τις αποταμιεύσεις, τα οχήματα θα ελεγχθεί επίσης, αν όλα αποκτήθηκαν με νόμιμο τρόπο. Σε όσους δεν αποδείξουν την νομιμότητα όσων αποκτήθηκαν θα αντιμετωπίσουν μεγάλα πρόστιμα και τεράστιους φόρους.

Σύμφωνα με το νόμο, όσοι είναι ύποπτοι ή βρεθούν να έχουν, για τρία συνεχόμενα ημερολογιακά έτη κατ’ ανώτατο όριο, διαφορά άνω των 150.000 ευρώ μεταξύ της αύξησης των περιουσιακών στοιχείων και του αναφερθέντος εισοδήματος, θα «χτυπηθούν».

Ποιος θα ελεγχθεί θα καθοριστεί από τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τον διευθυντή της φορολογικής διοίκησης, βάσει ανάλυσης κινδύνου, αλλά η διαδικασία μπορεί επίσης να ξεκινήσει μετά από αίτηση ενός πολίτη ή ενός ιδρύματος.

Επίσης, ο νόμος ορίζει ότι ο φορολογικός συντελεστής είναι έως και 75%  για παράνομη αποκτηθείσα περιουσία, η οποία είναι η διαφορά μεταξύ της αύξησης της περιουσίας και του αναφερόμενου εισοδήματος για το οποίο ένα άτομο δεν μπορεί να αποδείξει την προέλευση.

Τα νομικά πρόσωπα που δεν υποβάλλουν όσα δεδομένα ζητούνται από την ειδική μονάδα της φορολογικής διοίκησης μπορεί να τους επιβληθούν κυρώσεις με πρόστιμο από 100.000 έως δύο εκατομμυρίων δηναρίων. Άτομα, που δεν τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο των δεδομένων που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία καθορισμού περιουσίας και ειδικού φόρου, απειλούνται με πρόστιμο από 50.000 έως 150.000 δηνάρια.

Αν και πολλές κυβερνήσεις είχαν υποσχεθεί τα τελευταία 20 χρόνια ότι θα υιοθετηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για να προσδιοριστεί εάν κάποιος πλούτισε παράνομα, η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε τελικά μόνο από την προηγούμενη κυβέρνηση της Ana Brnabić.

Ο νόμος για τον προσδιορισμό της προέλευσης της ιδιοκτησίας και του ειδικού φόρου εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο, τέθηκε σε ισχύ στις 11 Μαρτίου και η εφαρμογή του θα αρχίσει σε λίγο περισσότερο από τρεις μήνες, δηλαδή τον Μάρτιο του 2021.

Αυτός ο νόμος πρέπει σε μεγάλο βαθμό να θέσει τέρμα στη μακροχρόνια πρακτική των αμοιβαίων κατηγοριών μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης σχετικά με την παράνομη απόκτηση περιουσίας.

Οι αρχές έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα προστατευθούν κατά την εφαρμογή του νόμου και ο Πρόεδρος Aleksandar Vucic τόνισε ότι «θα ήθελε να είναι μεταξύ των πρώτων που θα ερωτηθούν» Πρόσθεσε ότι ούτε η περιουσία του ούτε της οικογένειάς του έχουν αυξηθεί κατά ένα δηνάριο από το 2012, ενώ πολλοί που ήρθαν στην εξουσία το 2003 και έφυγαν το 2013 δεν μπορούν να πουν το ίδιο.

Όταν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, όλοι οι αξιωματούχοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν όλη την περιουσία τους στον Οργανισμό για την Πρόληψη της Διαφθοράς – κέρδη, ακίνητα και ιδιόκτητα οχήματα, καθώς και αποταμιεύσεις και μετοχές σε εταιρείες. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε αλλαγή στα περιουσιακά τους στοιχεία.

Μετά την έγκριση του νόμου για τη διαφθορά τον Σεπτέμβριο, ο Οργανισμός μπορεί να πραγματοποιήσει άμεση επιθεώρηση όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα για το έργο του, καθώς και σε περίπτωση ασυμφωνιών στα δεδομένα, ελέγχει επίσης την ιδιοκτησία των συγγενών του δημόσιου υπαλλήλου./ibna