Κροατία: 0,3% Υποτίμηση της κούνα έναντι του ευρώ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2020

Κροατία: 0,3% Υποτίμηση της κούνα έναντι του ευρώ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2020

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας (HNB), οι συνολικές καταθέσεις στις κροατικές εμπορικές τράπεζες ανήλθαν στις 325,4 δισεκατομμύρια κούνα (HRK) στα τέλη Οκτωβρίου 2020, με αύξηση τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,6 δισεκατομμύρια ή 0,8% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2020, και κατά 22,6 δισεκατομμύρια HRK ή 7,5% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019, διατηρώντας την ανοδική τους τάση από το τέλος του 2011.

Οι συνολικές καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις ζήτησης και αποταμιεύσεις και προθεσμιακές καταθέσεις, ενώ οι καταθέσεις ζήτησης περιλαμβάνουν χρήματα σε λογαριασμούς συναλλαγών και υποχρεώσεις τραπεζών που απορρέουν από εκδοθέντα μέσα πληρωμής κούνα.

Τον Οκτώβριο, οι καταθέσεις ζήτησης αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το Σεπτέμβριο στα 120,2 δισεκατομμύρια HRK, αντιπροσωπεύοντας το 36,9% των συνολικών καταθέσεων. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019, οι καταθέσεις ζήτησης αυξήθηκαν κατά 17,4% σε 17,8 δισεκατομμύρια HRK, συνεχίζοντας τη διψήφια ανοδική πορεία τους από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Οι αναλυτές της Raiffeisen Bank (RBA) εκτιμούν ότι αυτές οι τάσεις αντικατοπτρίζουν τα χαμηλά επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων, γεγονός που οδήγησε στην ανακατεύθυνση του διαθέσιμου εισοδήματος σε πολύ ρευστούς τύπους καταθέσεων.

Οι συνολικές αποταμιεύσεις και οι προθεσμιακές καταθέσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ξένο νόμισμα αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση κατά 1,7 δισεκατομμύρια HRK ή 0,9%, συνεχίζοντας την ετήσια ανάπτυξή τους για εννέα συνεχόμενους μήνες κατά 4,8 δισεκατομμύρια HRK ή 2,4% φτάνοντας τα 205,2 δισεκατομμύρια HRK στα τέλη Οκτωβρίου.

Περισσότερο από το 85% των αποταμιεύσεων και των προθεσμιακών καταθέσεων είναι σε ξένο νόμισμα, κυρίως ευρώ, και προέρχονται κυρίως από νοικοκυριά.

Οι συνολικές καταθέσεις σε νόμισμα αυξήθηκαν κατά 1,2 δισεκατομμύρια HRK ή 0,7% από τον Σεπτέμβριο του 2020, και κατά 8,1 δισεκατομμύρια HRK ή 4,8% από τον Οκτώβριο του 2019, διατηρώντας την ανοδική τους τάση από τον Ιούλιο του 2019.

Η κούνα υποτιμήθηκε έναντι του ευρώ κατά 0,3% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2020 και κατά 1,7% σε σχέση με το τέλος του 2019.

Οι αναλυτές της RBA εξηγούν ότι μια πιθανή μείωση στα μελλοντικά διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών και οι δυσκολίες στον πραγματικό τομέα θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την αύξηση των συνολικών καταθέσεων σε τράπεζες. Παρ’ όλα αυτά, αναμένουν ότι οι καταθέσεις ζήτησης θα συνεχίσουν να αυξάνονται περισσότερο λόγω των χαμηλών επιτοκίων, της μεγάλης ροπής προς ρευστά περιουσιακά στοιχεία και της απροθυμίας για επενδύσεις σε άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. /ibna