Σερβία: Εγκρίθηκε η πρόταση για αλλαγή του Συντάγματος

Σερβία: Εγκρίθηκε η πρόταση για αλλαγή του Συντάγματος

Την Πέμπτη, η κυβέρνηση της Σερβίας ενέκρινε την πρόταση για αλλαγή του Συντάγματος στο μέρος που αναφέρεται σε δικαστήρια και εισαγγελικές αρχές και σε άλλα συνακόλουθα τμήματα της ανώτατης γενικής νομικής πράξης.

Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού συμβουλίου, με αυτήν την πρωτοβουλία, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσαν τη σταθερή δέσμευσή τους για την εφαρμογή των διαδικασιών μεταρρύθμισης και την εκπλήρωση των εργασιών του αναθεωρημένου σχεδίου δράσης για το κεφάλαιο 23 στις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση αναφέρεται σε αλλαγές στις διατάξεις του άρθρου 4 του Συντάγματος και σε διατάξεις που αφορούν τα δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές (άρθρα 142-165). Κατά συνέπεια, και οι διατάξεις του άρθρου 99 – Αρμοδιότητα της Εθνοσυνέλευσης, άρθρο 105 – Τρόπος λήψης αποφάσεων στην Εθνοσυνέλευση και άρθρο 172 – Εκλογή και διορισμός δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

«Η αλλαγή του Συντάγματος στον τομέα της δικαιοσύνης είναι απαραίτητο βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του κράτους δικαίου και την περαιτέρω εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα πρότυπα», ανέφερε η δήλωση.

Η κυβέρνηση της Σερβίας ενέκρινε επίσης ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος πληροφόρησης για την περίοδο 2023-2025, και την περίοδο 2020-2022.

Η στρατηγική προβλέπει την έγκριση δύο σχεδίων δράσης για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων – για το πρώτο σχέδιο δράσης σχεδιάζεται να εγκριθεί για την περίοδο από το 2020 έως το 2022 και για το δεύτερο για την περίοδο από το 2023 έως το 2025. Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του πρώτου τριετούς σχεδίου δράσης, θα εκπονηθεί έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το σχέδιο.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Πληροφοριών θα διαχειρίζεται την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, την εφαρμογή της Στρατηγικής για τα ΜΜΕ, καθώς και την ανάπτυξη ενός συνόλου νέων νόμων για τα ΜΜΕ. Ο στόχος της στρατηγικής είναι να βελτιώσει το δημόσιο σύστημα πληροφόρησης που εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ασφάλεια των δημοσιογράφων, την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, σε μια ανεπτυγμένη αγορά μέσων ενημέρωσης και ένα ενισχυμένο επαγγελματισμό των μέσων ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση ενέκρινε επίσης το συμπέρασμα σχετικά με τη θέσπιση ενός προσωρινού έργου, την Κάρτα Παροχώνω “Για τους ήρωές μας” για υγειονομικούς, υπαλλήλους και εθελοντές στο σύστημα COVID-19, στους οποίους παρέχονται διευκολύνσεις κατά την πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών λόγω δύσκολων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας κατά την πανδημία.

Το πρόγραμμα υποστήριξης “Για τους ήρωές μας” εφαρμόζεται σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας, με την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

«Η κυβέρνηση της Σερβίας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα” Για τους ήρωές μας, ο καθένας με τις δυνατότητές του, έτσι ώστε να μπορούμε να δείξουμε σεβασμό και ευγνωμοσύνη στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και σε όλους όσους ασχολούνται με το σύστημα COVID-19 για την καθημερινή τους δέσμευση στην υγεία και τη ζωή των πολιτών», ανέφερε η κυβέρνηση σε δήλωση./ibna