Αλβανία: Ψήφισμα του ΕΚ όπου ζητά εφαρμογή της εκλογικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR

Αλβανία: Ψήφισμα του ΕΚ όπου ζητά εφαρμογή της εκλογικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμα που συντάχθηκε για την Αλβανία, υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των μέτρων της εκλογικής μεταρρύθμισης που κωδικοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2020, τα οποία είναι σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ και του ODIHR, και χαιρετίζει τη δέσμευση για εφαρμογή της μελλοντικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τις αλλαγές στον εκλογικό κώδικα που εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2020.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέταξε ψήφισμα για την Αλβανία με έμφαση στις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές.

Το ψήφισμα ενθαρρύνει τους πολιτικούς ηγέτες να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης ξεπερνώντας την έλλειψη διαλόγου και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για το πολωμένο πολιτικό κλίμα και την έλλειψη διαρκούς διακομματικής συνεργασίας που συνεχίζει να παρεμποδίζει τη δημοκρατική διαδικασία.

Επίσης, μέσω αυτού του ψηφίσματος, το ΕΚ «υπενθυμίζει την κοινή ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων να μετακινηθούν από αμοιβαίες κατηγορίες, μονομερείς αποφάσεις και μποϊκοτάζ, σε θετικά παραδείγματα σε προσπάθειες οικοδόμησης συναίνεσης, όπως αυτές που οδήγησαν στη συμφωνία 5. Ιούνιος 2020 για την εκλογική μεταρρύθμιση».

Το ΕΚ τονίζει ότι οι γενικές εκλογές της 25ης Απριλίου 2021 θα είναι κρίσιμες για τη χώρα και τη δημοκρατική εδραίωση.

Όσον αφορά την κατάσταση με τον COVID-19 στην Αλβανία, μέσω αυτού του ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθαρρύνει την αλβανική κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα που αποσκοπούν στον μετριασμό του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19.

Το ΕΚ προσθέτει επίσης ότι “πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την αύξηση του διαλόγου και την καταπολέμηση της διεισδυτικής άτυπης οικονομίας”. «Τονίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών και βελτίωσης της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας», ανέφερε το ψήφισμα.

Το ψήφισμα επικεντρώνεται επίσης στο ζήτημα των θαλάσσιων συνόρων με την Ελλάδα, όπου αξιολογεί «εποικοδομητικά τα βήματα για την επίλυση διμερών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για την επίλυση των θαλάσσιων συνόρων μέσω διεθνούς δικαιοσύνης».

Όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ, το ψήφισμα χαιρετίζει τον σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και την προσήλωση της Αλβανίας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η οποία εκδηλώνεται στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη συνεχιζόμενη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την προσχώρηση.

Υποστηρίζει επίσης τη σύγκληση της πρώτης διακυβερνητικής διάσκεψης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, μετά την έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου από το Συμβούλιο.

Μέσω αυτού του ψηφίσματος, το ΕΚ υπενθυμίζει ότι η πρόοδος της προσχώρησης εξαρτάται από την αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνσης από βιώσιμες, σε βάθος και μη αναστρέψιμες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους βασικούς τομείς, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Το ΕΚ καλεί τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών της χώρας, βελτιώνοντας παράλληλα το κλίμα για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών./ibna