Μαυροβούνιο: Αύξηση 31.6% στο ποσοστό ανεργίας

Μαυροβούνιο: Αύξηση 31.6% στο ποσοστό ανεργίας

Κατά την περίοδο Μαρτίου-Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ο αριθμός των ανέργων στο Μαυροβούνιο αυξήθηκε κατά 11,2 χιλιάδες άτομα ή 31,6 τοις εκατό, σύμφωνα με τη Svetlana Krgović, βοηθό διευθυντή στον Τομέα του Γραφείου Απασχόλησης (ZZZ) για πληρωμές στον τομέα της απασχόλησης.

Η Krgović αξιολόγησε ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι αβέβαιη και τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προεδρείου, δήλωσε ότι η πτωτική τάση του ποσοστού ανεργίας που είχε καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2017 είχε διακοπεί.

“Η αυξανόμενη παγκόσμια κοινωνικοοικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19 καταδεικνύει την ευπάθεια όλων των συστημάτων, αλλά και τη σημασία των κοινών απαντήσεων στις υπάρχουσες παγκόσμιες προκλήσεις,” δήλωσε η Krgović.

Μαζί με άλλους εκπροσώπους του Προεδρείου, η Krgović συμμετείχε στο διαδικτυακό επαγγελματικό συνέδριο του Κέντρου για τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CPESSEC), που φιλοξενήθηκε από τη Βουλγαρική Υπηρεσία Απασχόλησης.

“Οι εκπρόσωποι των γραφείων απασχόλησης των χωρών μελών του CPESSEC αντάλλαξαν εμπειρίες σχετικά με τη διαχείριση των επιδόσεων σε περιόδους κρίσης, τον ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης στην ανάκαμψη και το μέλλον της αγοράς εργασίας, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή ενεργών μέτρων για την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης,” ανακοίνωσε το Προεδρείο.

Η Sonja Ivanović, Επικεφαλής του Τμήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Ενεργούς Πολιτικής Απασχόλησης (APZ), δήλωσε ότι το Προεδρείο, παρά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, κατόρθωσε εντούτοις να εφαρμόσει ένα σημαντικό μέρος των τακτικών δραστηριοτήτων από αυτό το πρόγραμμα, που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της απασχόλησης για 1,4 χιλιάδες άνεργους πολίτες.

“Περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων,” ανέφερε η Ivanović.

Εκτιμήθηκε από κοινού ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης έχουν επιδείξει προσαρμοστικότητα και ανοιχτότητα στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας στον αγώνα κατά της κρίσης.

Οι κύριοι στόχοι της προσεχούς περιόδου θα είναι μέτρα και προγράμματα στήριξης για εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία, στρατηγικές για επιτυχή ανάκαμψη από την κρίση, πράσινες θέσεις εργασίας και ψηφιοποίηση των ιδρυμάτων απασχόλησης.

Το Προεδρείο τόνισε ότι στόχος της φετινής διάσκεψης ήταν να συζητηθούν κοινά προβλήματα στην αγορά εργασίας, τα οποία χαρακτηρίζονται από κοινούς γεωγραφικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, καθώς και λύσεις για υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

“Αυτό παρέχει ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών που σχετίζονται με την εργασία, την αγορά εργασίας και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και για τη συζήτηση πιθανής συνεργασίας και έρευνας για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών,” προσέθεσε το Προεδρείο. /ibna