Κεντρική Τράπεζα Σλοβενίας: Η πανδημία αλλάζει τις συνήθειες των καταναλωτών

Κεντρική Τράπεζα Σλοβενίας: Η πανδημία αλλάζει τις συνήθειες των καταναλωτών

Τα μετρητά παραμένουν το πλέον χρησιμοποιημένο μέσο πληρωμής σύμφωνα με μελέτη σχετικά με τις προτιμήσεις πληρωμών των καταναλωτών στην Ευρωζώνη (SPACE) που κυκλοφόρησε η ΕΚΤ. Πέρυσι, οι καταναλωτές της ζώνης του ευρώ χρησιμοποίησαν μετρητά για το 73% σε σημεία πώλησης και σε συναλλαγές από άτομο σε άτομο, ενώ το 24% πραγματοποιήθηκε με κάρτα. Μια ξεχωριστή έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού αποκάλυψε ότι η τρέχουσα υγειονομική κρίση έχει επιταχύνει ελαφρώς την καθοδική τάση στη χρήση μετρητών.

Η Banka Slovenije θεωρεί ότι τις τάσεις στη Σλοβενία ​​παρόμοιες σε μεγάλο βαθμό. Η χρήση μετρητών από τους Σλοβένους καταναλωτές μειώθηκε ελαφρώς τα τελευταία χρόνια (κατά 6 εκατοστιαίες μονάδες), ενώ αντίθετα η χρήση κάρτας αυξήθηκε οριακά (κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες).

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της μελέτης SPACE με παρόμοια μελέτη από το 2016 (SUCH), καθίσταται εμφανές ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών στη ζώνη του ευρώ αλλάζει αργά. Τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν το κυρίαρχο μέσο πληρωμής για τις καθημερινές πληρωμές, αντιπροσωπεύοντας το 73% των συναλλαγών (79% το 2016). Η ανάλυση καταδεικνύει επίσης ότι το μερίδιο των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν με κάρτα αυξήθηκε από 19% σε 24% σε διάστημα τριών ετών. Οι ανέπαφες πληρωμές αντιπροσώπευαν το 38% του συνόλου των συναλλαγών με κάρτες το 2019 (σε σύγκριση με μόλις 6% το 2016).

Τα στοιχεία για τη Σλοβενία ​​είναι παρόμοια με εκείνα για την ευρωζώνη συνολικά: τα μετρητά αντιστοιχούν στο 73% του συνολικού αριθμού πληρωμών, ενώ οι πληρωμές με κάρτα στο 24%. Η Σλοβενία ​​σημείωσε επίσης μείωση του μεριδίου των πληρωμών σε μετρητά σε σχέση με το 2016 (από 79%) και αύξηση του μεριδίου των πληρωμών με κάρτα (από 19%).

Σχεδόν το ήμισυ (48%) των συναλλαγών καταναλωτών στη ζώνη του ευρώ πραγματοποιήθηκαν σε τοπικά καταστήματα για καθημερινές λιανικές αγορές (καταστήματα, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές) και 19% σε εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες και ξενοδοχεία.

Μια παρόμοια τάση αποκαλύπτεται από μια ανάλυση της χρήσης μέσων πληρωμής σε όρους συνολικής αξίας συναλλαγών. Στη ζώνη του ευρώ, τα μετρητά αντιπροσώπευαν το 54% της συνολικής αξίας συναλλαγών το 2016, αλλά μόνο το 48% το 2019. Δεν υπήρξε σημαντική αλλαγή στο μερίδιο που αντιστοιχούσε στις πληρωμές με κάρτα (η οποία αυξήθηκε από 39% σε 41%).

Οι εξελίξεις στη Σλοβενία ​​σε αυτήν τη σύγκριση ήταν ελαφρώς διαφορετικές. Οι καταναλωτές εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν μετρητά για ένα σημαντικά υψηλότερο μερίδιο της συνολικής αξίας το 2019 (63%, έναντι 68% το 2016), ενώ οι πληρωμές με κάρτα αντιστοιχούσαν στο 31% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Αυτά τα στοιχεία κατατάσσουν τη Σλοβενία ​​ως μία από τις χώρες με υψηλότερο μέσο όρο χρήσης μετρητών.

Περίπου το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι σημαντικό ή πολύ σημαντικό να έχουν μετρητά ως επιλογή πληρωμής στο μέλλον (το ποσοστό για τη Σλοβενία ​​ήταν 44%). Πολλοί χρησιμοποιούν επίσης μετρητά ως αποθηκευμένη αξία για προληπτικούς λόγους (π.χ. ως προστασία έναντι γεγονότων όπως διακοπή ηλεκτρονικών πληρωμών ή κρίσεις), καθώς το 34% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αποθηκεύουν μετρητά στο σπίτι ή σε ασφαλές μέρος (το ποσοστό για τη Σλοβενία ​​είναι παρόμοιο). Αυτή η τελευταία πτυχή, δηλαδή η χρήση μετρητών ως αποθηκευμένη αξία, απέκτησε πρόσφατα σημασία. Η μελέτη από το 2016 κατέδειξε ότι το 24% των καταναλωτών της ευρωζώνης και το 33% των Σλοβένων καταναλωτών συμφώνησαν με αυτήν τη δήλωση.

Τα αποτελέσματα μιας πρόσθετης έρευνας (που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους) επιβεβαίωσαν τον αντίκτυπο της πανδημίας στη χρήση μέσων πληρωμής στη ζώνη του ευρώ. Ακριβώς κάτω από το 50% των καταναλωτών έχουν χρησιμοποιήσει μετρητά περίπου στον ίδιο βαθμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ το 40% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχουν χρησιμοποιήσει μετρητά (πολύ) πιο σπάνια από την έναρξη της πανδημίας. Από αυτούς, το 87% προβλέπει ότι θα χρησιμοποιήσει λιγότερο μετρητά ακόμη και μετά το τέλος της πανδημίας.

Ο βασικός λόγος που αναφέρθηκε από τους ερωτηθέντες για τη μειωμένη χρήση μετρητών ενέκειτο στο γεγονός πως οι ηλεκτρονικές πληρωμές έγιναν πιο βολικές κατά τη διάρκεια της πανδημίας (π.χ. αύξηση του ορίου προτού ο χρήστης της ανέπαφης κάρτα απαιτείται να εισαγάγει το PIN του). Αυτή η άποψη εκφράστηκε από το 45% των ερωτηθέντων. Ο δεύτερος λόγος αναφέρεται σε ανησυχίες σχετικά με τη μετάδοση του ιού μέσω μετρητών (38% των ερωτηθέντων). Μόνο το 23% των ερωτηθέντων στη Σλοβενία ​​εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τη μετάδοση μέσω μετρητών. /ibna