Σλοβενία: Μαύρο από την Κυβέρνηση στο Σλοβένικο Πρακτορείο Ειδήσεων

Σλοβενία: Μαύρο από την Κυβέρνηση στο Σλοβένικο Πρακτορείο Ειδήσεων

Το Κυβερνητικό Γραφείο Επικοινωνίας της Σλοβενίας (UKOM) ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει τη σύμβαση με το Σλοβένικο Πρακτορείο Ειδήσεων (Slovenska tiskovna agencija – STA) για το 2020 και να συνάψει σύμβαση για το 2021. Το STA δεν έχει λάβει μηνιαία αποζημίωση για τον Οκτώβριο από το UKOM, το οποίο σύμφωνα με την ηγεσία του απειλεί τη μελλοντική εργασία του οργανισμού.

Το UKOM ενημέρωσε την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Δευτέρας ότι δεν θα ήταν σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τη σύμβαση για το 2020 αναφορικά με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, που συνάφθηκε με το STA, και να συνάψει την ίδια ετήσια σύμβαση για το 2021

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο διευθυντής του STA Bojan Veselinovič κλήθηκε να προσκομίσει έγγραφα από τα οποία το UKOM θα ερμηνεύσει τις χρηματοοικονομική λειτουργία του οργανισμού, έτσι ώστε να μπορεί να συναφθεί η σύμβαση του 2021.

«Δεδομένου ότι ο διευθυντής του STA απέτυχε να μας στείλει τα απαιτούμενα έγγραφα παρά τις επαναλαμβανόμενες κλήσεις, το UKOM δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να ικανοποιεί τα αιτήματα πληρωμής μηνιαίας αποζημίωσης για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί έως ότου τη λάβει [την τεκμηρίωση]», δήλωσε ο ίδιος.

Το UKOM πρόσθεσε ότι, χωρίς μια ολοκληρωμένη εικόνα των λειτουργιών του STA, δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει τι «επαρκής χρηματοδότηση» για την ολοκληρωμένη και αδιάκοπη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο για το STA.

Κατά συνέπεια, το UKOM δεν είναι σε θέση να συνάψει τη σύμβαση χρηματοδότησης της δημόσιας υπηρεσίας που θα εκτελεστεί από το STA το 2021, πρόσθεσε το κυβερνητικό γραφείο.

Η διοίκηση του STA απάντησε πάνω σε αυτό σε δήλωση την Τρίτη, λέγοντας ότι κατά τη γνώμη τους δεν υπήρχε νομική βάση για το UKOM να αναστείλει τη χρηματοδότηση της δημόσιας υπηρεσίας πληροφοριών που πραγματοποιεί το STA βάσει των ετήσιων συμβάσεων.

Το STA ισχυρίζεται ότι, παρά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων από τη σύμβαση του 2020, δεν είχε λάβει το μηνιαίο ποσό χρηματοδότησης για τη δημόσια υπηρεσία για τον Οκτώβριο.

Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι σε μια σειρά από μνημόνια, το UKOM είχε ζητήσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο σχετικά με το δημοσιογραφικό έργο του STA, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένο περιεχόμενο ειδήσεων και απαντήσεις σε αυτό το περιεχόμενο που αντιβαίνει στη συντακτική αυτονομία που προβλέπει ο νόμος.

Το STA κλήθηκε επίσης να παράσχει μια σειρά εγγράφων, πληροφοριών και βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα του οργανισμού, με το επιχείρημα ότι αυτό απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης του 2021.

«Το STA ανταποκρίνεται τακτικά στα μνημόνια του UKOM με τρόπο και εντός του πεδίου που προβλέπεται από τη νομοθεσία και την ετήσια σύμβαση», αναφέρουν οι δηλώσεις, προσθέτοντας ότι μόνο η κυβέρνηση ως ο μοναδικός ιδρυτής του STA μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σε τέτοιο πεδίο .

Το πρακτορείο Τύπου είπε ότι ενημερώνει τακτικά το εποπτικό συμβούλιο για τις δραστηριότητές του με διαφανή τρόπο, και οι ετήσιες εκθέσεις του συζητήθηκαν επίσης στο κοινοβούλιο. Η λειτουργία του υπόκειται επίσης σε τακτικούς εξωτερικούς και εσωτερικούς ελέγχους.

«Όλες αυτές οι διασφαλίσεις δείχνουν ότι η STA εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτεί ο νόμος χωρίς σημαντικές διαταραχές», αναφέρει η δήλωση, σημειώνοντας επίσης ότι η Εθνοσυνέλευση κάλεσε αρκετές φορές την κυβέρνηση να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για το STA.

«Λόγω της αναστολής της χρηματοδότησης από το UKOM, το STA βρέθηκε στη θέση να απειλείται η λειτουργική σταθερότητα του οργανισμού και η ικανότητα εκτέλεσης της δημόσιας υπηρεσίας πληροφοριών που απαιτείται από το νόμο».

Το STA πρόσθεσε ότι παρά τις εξελίξεις αυτές, θα συνεχίσει με «ολοκληρωμένα, ενημερωμένα και αμερόληπτα ρεπορτάζ», αλλά μακροπρόθεσμα η σταθερότητα της λειτουργίας και η κοινωνική κατάσταση του προσωπικού θα τεθεί σε κίνδυνο εάν το UKOM δεν αλλάξει τη στάση του./ibna